Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu sdružení CZ.NIC, společností Microsoft a GORDIC.

„Bezpečnost na internetu se dětí a dospívajících týká zcela zásadním způsobem. Řada z nich totiž využívá informační technologie mnohem intenzivněji a častěji, než jejich rodiče či někteří dospělí. S ohledem na nízký věk, ale postrádají větší povědomí a přehled o možných sociálních rizicích. Ne vždy jsou o nich dostatečně či dopředu zpraveni tak, aby internet mohli využívat podle svých představ a nedopouštěli se na něm takříkajíc průšvihů, které už by nemohli vrátit zpět. Myslím proto, že ze své pozice radního pro bezpečnost a prevenci kriminality, mohu  takový projekt jen uvítat,“ přivítal soutěž Libor Hadrava, pražský radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Hlavním cílem projektu Kraje pro bezpečný internet je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty, nabízí také lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky i policisty. V loňském roce byly představeny videospoty pro seniory. V letošním roce budou navíc organizovány prezenční semináře a připraveny videospoty i pro děti do nízkoprahových zařízení.

Každý měsíc také probíhá losování mezi účastníky soutěžního kvízu a Kvízu PLUS, kde opět mohou soutěžící vyhrát mobilní telefony. Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu www.KPBI.cz. Soutěžní kvíz poběží do konce října 2017. Poté bude následovat losování vítězů a krajská finále soutěžního kvízu PLUS.

V loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo téměř 30 000 žáků a studentů. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií.

„Děti by měly zpozornět pokaždé, když je někdo v on-line prostředí žádá, aby uvedly svoje jméno, adresu či datum narození. Pro více než třicet procent uživatelů internetu ve věku 8 až 12 let je obtížné rozeznat, jaká míra zveřejnění citlivých údajů je ještě bezpečná,“ apeluje Lucie Časarová, vedoucí projektu Kraje pro bezpečný internet.