„Hlavní město Praha dlouhodobě podporuje všechny trvale udržitelné druhy dopravy na svém území, do kterých cyklistika rozhodně patří. Délkou všech svých cyklostezek a cyklotras se bezpochyby řadí na špičku českých měst. I proto si myslím, že členství v Asociaci měst pro cyklisty bude pro Prahu přínosem, mimo jiné nám umožní koordinovat kroky v oblasti podpory různých druhů dopravy s ostatními městy postupovat společně při prosazování našich zájmů v této oblasti," uvedl pražský primátor Tomáš Hudeček.

„Uvědomujeme si, že cyklistů v Praze nikdy nebude jezdit tolik jako v holandských či dánských městech, ale přesto podíl cyklistické dopravy na přepravním výkonu od roku 2002 narostl téměř sedmkrát. To je jasným ukazatelem, že chuť jezdit na kole mezi obyvateli Prahy je. Naším cílem proto je budovat v hlavním městě Praze komplexní dopravní systém, takový, který obyvatelům města umožní využívat ten druh dopravy, který chtějí. V oblasti cyklistiky to znamená především úpravy zajišťující bezpečnost cyklistů," doplnil náměstek primátora Jiří Nouza.

Kromě společného postupu při prosazování změn v legislativě pro rozvoj a užívání cyklistické dopravy Asociace měst pro cyklisty také koordinuje postup při budování cyklostezek národního a evropského významu nebo pomáhá s marketingem a propagací cyklodopravy jako šetrné alternativy k individuální automobilové dopravě.

Praha bude také 6. března spolu s Asociací měst pro cyklisty pořadatelem cyklistické konference, která se uskuteční ve velkém sále Zastupitelstva hl. m. Prahy.