Usnesením pražské rady z dubna loňského roku byla schválena pracovní skupina, která následně připravila návrh znění technických podmínek studie proveditelnosti páté trasy metra. Tento návrh byl poté potvrzen navazujícím usnesením radních ze září 2022, kterým bylo uloženo vést jednání o přípravě veřejné zakázky na studii proveditelnosti.

S ohledem na požadovanou komplexnost studie proveditelnosti a nutnost definovat podrobné zadání veřejné zakázky byl zvolen dvoustupňový proces získání zpracovatele studie.

„Praha se bude dále rozvíjet a za několik desetiletí už stávající dopravní systém veřejné dopravy nemusí stačit poptávce svých obyvatel ani návštěvníkům. Proto jsme se rozhodli učinit kroky vedoucí k vybudování nové okružní kolejové linky veřejné dopravy, a zajištění studie proveditelnosti, která ukáže, kudy by měla vést, jakou technologii by měla využívat a na kolik peněz by přišla. Ostatně tak jsme se k tomu zavázali v koaličním prohlášení stávající rady. Paralelně pokračujeme ve výstavbě tramvajového okruhu, tedy systému několika nových tramvajových tratí, které by propojily sousední městské části, jež jsou dnes odkázány na autobusové spojení, nebo nemají spojení žádné,” uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

„Prvním krokem, který dnes schválili pražští radní, je výběr koordinátora prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. Koordinátor připraví ve spolupráci s odbornými organizacemi města podrobné zadání pro následnou veřejnou zakázku, povede předběžné tržní konzultace a bude pro hlavní město partnerem v celém procesu přípravy veřejné zakázky, výběru zhotovitele i následného zpracování studie proveditelnosti. Druhým krokem následně bude samotný výběr zpracovatele studie proveditelnosti na základě podrobného zadání zajištěného koordinátorem, který zároveň upřesní očekávané náklady na zpracování studie na základě předběžných tržních konzultací. Tento krok bude spuštěn schválením záměru veřejné zakázky,” doplňuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.