Pražská tržnice má plochu víc než 100 000 m2, což zhruba odpovídá dvěma Václavským náměstím. Areál bývalých městských jatek byl uveden do provozu v roce 1895 a od roku 1993 je památkově chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky. V rukou předchozího nájemce dlouhé roky chátral a dnes je místy až v havarijním stavu. Po téměř desetiletém soudním sporu se městu podařilo v tomto volebním období vysoudit areál zpět pod svou správu a zahájit koncepční práce na jeho rozvoji, jejichž vyvrcholením je vypsání architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veřejného prostoru Pražské tržnice.

Cílem soutěže je zkultivovat veřejný prostor areálu a jeho pobytové plochy. Dnešní stav prostorů mezi halami je dezolátní, stejně jako nejednotný mobiliář v rámci jednoho prostoru. Snahou je rovněž promítnout do řešení nejmodernější přístup ke krajinářské architektuře, který bere ohled na současné i budoucí potřeby spojené se změnami klimatu. Architekti budou mimo jiné navrhovat zazelenění areálu i způsob nakládání s dešťovou vodou. Město také požaduje, aby vítězný návrh byl přívětivý ke všem věkovým a příjmovým skupinám obyvatel Prahy. 

„Pražská tržnice je naprosto jedinečná. Architektonicky cenný areál Pražanům v širším centru nabízí rozsáhlou plochu pro nákupy a služby, zábavu i odpočinek. Proto chceme získat co nejlepší návrhy pro řešení jeho veřejných prostor vzešlé z mezinárodní soutěže, v jejímž zadání zohledníme i přání Pražanů z dotazníkového a místního výzkumu. Doufáme, že se přihlásí co nejvíc tuzemských i zahraničních ateliérů. Vítěze vyhlásíme v březnu příštího roku,“ říká k tomu náměstek primátora Pavel Vyhnánek, který má rozvoj Pražské tržnice ve své gesci.

Vypsání architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veřejného prostoru Pražské tržnice je výsledkem dvouletého unikátního koncepčního postupu, který spočíval ve zpracování Urbanisticko-architektonické studie a Ekonomické ověřovací studie rozvoje, na které zmíněná soutěž navazuje. Kromě pořízení odborných materiálů probíhala i komunikace s občany nad podobou a funkčností veřejných prostranství v areálu. Architektonické soutěže město chystá i u dalších významných projektů v  Pražské tržnici.

V mezinárodní porotě zasedne Gabu Heindl z Vídeňského ateliéru Gabu Heindl Architektur zabývající se urbanismem a městským plánováním, která rovněž přednáší na univerzitách v Sheffieldu a v Londýně. Dalšími členy poroty budou krajinářský architekt Régis Guignard, původem z Francie a Irakli Eristavi z Prešovského atelieru zerozero, autor Kultur parku v Košicích. Za české architekty v porotě zasedne Štěpánka Šmídová z Landscape Architects, kteří jsou autory vyhlídky na místě bývalé lanovky v Letenských sadech nebo parku sídliště Ostrava-Poruba. V porotě budou také zástupci Prahy a politici z řad koalice i opozice.

Soutěž je dvoukolová, porota v prvním kole posoudí došlé návrhy a následně šest z nich postoupí do druhého kola, kde svůj návrh detailněji rozpracují, včetně cenové nabídky. Pravidla soutěže jsou v souladu s doporučeními České komory architektů.

Realizace vítězných návrhů bude probíhat postupně v průběhu několika příštích let, v koordinaci s plánovanými rekonstrukcemi budov a inženýrských sítí a s ohledem na možnosti rozpočtu hlavního města Prahy. Předpokládaná hodnota rekonstrukce dle vítězného návrhu se odhaduje v řádu vyšších stovek milionů korun a bude realizována v několika fázích.

Administrátorem soutěže je kancelář CCEA MOBA, platforma specializovaná na organizování architektonických soutěží v České republice a ve středoevropském regionu. Platformu tvoří neziskový spolek Center for Central European Architecture a architektonické studio MOBA.

Soutěž bude vyhlášena magistrátním odborem majetku, veškeré podklady k soutěži zájemci naleznou na stránkách Pražské tržnice a na profilu zadavatele www.tenderarena.cz