Praha tak finišuje s čerpáním evropských dotací v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který umožňuje financování projektů v aktuálním programovém období 2007 – 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„V rámci revitalizace a ochrany území mohou žadatelé podat projekty zaměřené na revitalizaci ploch s ekologickou zátěží, revitalizaci poškozených a nevhodně využívaných zelených  a vodních ploch, na obnovu nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů, výstavbu protihlukových pásů zeleně a další aktivity, které jsou přesně specifikovány v textu výzvy, která je dostupná na webových stránkách www.prahafondy.eu,“ upřesňuje Patricia Tiso Ferulíková, ředitelka Odboru evropských fondů pražského magistrátu.

Druhou oblastí, ve které budou moci zájemci žádat o evropské peníze, je výše zmíněná dostupnost a rozvoj ICT služeb. V tomto případě musí být podané projekty zaměřené na rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup, rozvoj e-služeb městské správy a na stimulaci využívání internetových služeb.

„Pro oblast revitalizace a ochrany území jsme vyčlenili částku 350 milionů korun, pro oblast ICT 75 milionů korun. Projekty je možné podávat nejpozději do 31. března 2014. Pro žadatele připravujeme také sérii seminářů, které by měly usnadnit žadatelům zpracování projektových žádostí,“ dodává Patricia Tiso Ferulíková.

Předpokládaným termínem schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy je měsíc září příštího roku.