Antifetfest je festival amatérských filmů určených pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby. Soutěžní snímky jsou zaměřené na problematiku rizikového chování, jako jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo žáci základních a středních škol.

„Antifetfest je skvělou možností, jak dát žákům a studentům možnost vyjádřit se k tomu, co vidí kolem sebe ve školách, na ulicích a ve svém nejbližším okolí. A i my dospělí se prostřednictvím jimi natočených snímků dozvídáme, co vlastně všechno prožívají, s jakými riziky se musí sami vyrovnávat a co pro ně jako město můžeme udělat,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko.

Podmínky soutěže:

Soutěžící může v rámci soutěže zaslat nejvýše jeden návrh plakátu. Ke každému zaslanému návrhu je nutné zároveň přiložit i CD, kde bude uložena verze soutěžícího plakátu v pdf a jpg v rozlišení 300 a 72 dpi a návrh plakátu v křivkách.

Soutěžní návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny a nebudou obsahovat všechny požadované informace, vyhlašovatel do soutěže nezařadí.

Technické požadavky

 • velikost A3 (šířka 297 mm, výška 420 mm)
 • formát pdf, jpg a návrh v křivkách
 • rozlišení pro tisk 300 dpi a rozlišení 72 dpi pro web
 • barevnost (RGB nebo CMYK)

Obsahové požadavky:

 • logo hl. m. Prahy, logo Antifetfestu (obojí je pro soutěžící k dispozici na vyžádání na níže uvedené adrese)
 • text uvedený na plakátu:
  Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 -  22 vyhlašují
  X. ročník amatérské filmové soutěže Antifetfest 2017 aneb jde to i jinak!
  Konečný termín pro odevzdání soutěžních snímků je 31. března 2017
  Soutěž je určena pro žáky ZŠ a SŠ
  Více na www.antifetfest.cz
 • spodní část plakátu – volné místo pro sponzory, bílý spodní okraj max. 40 mm

Zaslání plakátu do soutěže:

 • vytištěný plakát odevzdejte do 24. 10. 2016 spolu s vyplněnou přihláškou do soutěže a CD na níže uvedenou adresu na Magistrát hl. m. Prahy
 • na zadní stranu vytištěného plakátu napište
  • jméno a příjmení autora
  • věk autora
  • název školy/školského zařízení/NZDM
 • elektronickou verzi přihlášky do soutěže a náhled plakátu zasílejte na adresu: jana.havlikova@praha.eu
 • předmět e-mailu:  AFF 2017_plakát _příjmení autora

Zúčastnit se mohou žáci základních škol, středních škol, školských zařízení a nízkoprahových klubů na území hl. m. Prahy.

Porota vybere vítězný návrh, který bude vyhlášen v rámci Mezinárodní konference primární prevence rizikového chování v listopadu 2016. Vítězové budou odměněni hodnotnou cenou.

Příloha: podmínky, přihláška