„Výběrové řízení na nájemce kobek je vedle stanovení Pravidel pro pořádání krátkodobých a jednorázových akcí důležitou součástí aktualizované strategie využití Pražských náplavek. Jeho hlavním smyslem je posílit kvalitu života nejen na samotných náplavkách, ale i v jejich okolí, a posílit hodnoty, které dělají náplavky výjimečnými,“ říká Jan Chabr, radní hlavního města Prahy pro majetek.

„Naším záměrem a vizí, jíž se řídíme, je vytvoření dlouhodobě udržitelného konceptu pro realizaci autentického a atraktivního obsahu, který by měl být dostupný jak pro obyvatele a návštěvníky Prahy, tak také ohleduplný vůči místním rezidentům a samozřejmě také k životnímu prostředí,“ doplňuje Jiří Sulženko, kurátor pražských náplavek ze společnosti TRADE CENTRE PRAHA, která pražské náplavky spravuje.

Výběrové řízení je jednokolové. Zájemci se do něj mohou přihlásit během následujících 30 dnů od data zveřejnění, tedy od 6. 4. 2019. Předložené projekty bude posuzovat komise ve složení zástupců odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zástupců správce náplavek jako je kurátor pražských náplavek nebo koordinátor správy náplavek. Zájemci o provozování kobek na pražských náplavkách musí předložit takové nabídky, které budou v souladu se Strategií hlavního města Prahy, Koncepcí pražských břehů a dalšími strategickými dokumenty. Uzavření nájemních smluv bude, po vyhodnocení předložených projektů, schvalovat Rada hlavního města Prahy standardním postupem.

Hodnotící kritéria výběrového řízení jsou transparentně nastavena a rozdělena do 4 oblastí: a) originalita záměru a jeho vazba na prostor náplavek a soulad s hodnotami souvisejících strategických dokumentů, b) cenová nabídka, c) reference a d) plán řešení dopadů na životní prostředí. Z celkových 100 bodů lze získat 50 bodů za originalitu záměru a vazbu na prostor náplavek, 30 bodů za cenu, 15 bodů za reference a 5 bodů za koncept řešení dopadů na životní prostředí.

Předložené projekty musí splňovat prioritní hodnoty náplavek jednotlivých nábřeží. Pro Hořejší nábřeží je to sousedskost, řemeslo a autentický obsah pro kulturní turismus, pro Rašínovo nábřeží umění, městská kultura a soulad se Strategickým plánem Prahy, konkrétně s bodem „Kultivovat a oživovat centrální část města“. Veřejný zájem posiluje výběrové řízení také definováním kategorií provozu v souvislosti se stanovením nájemného s rozlišením na a) komerční provoz, b) provoz zaměřený na kulturní/umělecký/kreativně-průmyslový obsah a c) vysoce inovativní provoz.

Detailní informace o výběrovém řízení budou umístěny na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy a na realitním portálu realitniportalpraha.cz v sobotu 6. 4. 2019 a následně také na webových stránkách TRADE CENTRE PRAHA www.tcp-as.cz a Pražských náplavek www.prazskenaplavky.cz. Samotné kobky budou připravené k předání na konci května na Hořejším nábřeží, na konci června na Rašínovo nábřeží.

Aktuální situace na Pražských náplavkách

Na náplavkách stále probíhají stavební práce v kobkách, provoz náplavek ale výrazně neomezí. Jejich smyslem je posílit základní infrastrukturu, která za posledních osm let, kdy náplavky ožily, už kapacitně nestačí. Na Hořejším nábřeží by stavební práce v kobkách měly být dokončeny v průběhu května, na Rašínově nábřeží do konce června.

Zatím největší stavební změna proběhla na Hořejším nábřeží, kde došlo k rozšíření tzv. přípojných bodů, které umožňují lépe technicky zajistit pořádání akcí nebo provoz kotvících plavidel. Díky revitalizaci také vznikne na Hořejším nábřeží řada zrekonstruovaných kobek k širokému využití. Kobky na Rašínově nábřeží získají designová okna i vlastní toalety pro návštěvníky. Po sezóně 2019 se na ploše náplavek na Rašínově nábřeží doplní přípojné body elektřiny, vody a odpadu stejně jako na Hořejším, upraví se stávající WC a doplní mobiliář.