Hlavní město pokračuje v podpoře kongresového a eventového turismu v metropoli. Nově vypíše zakázku na podporu kongresového turismu v době od července 2024 do června 2027. Vítězná společnost zajistí služby související s podporou a rozvojem kongresového turismu v Praze, zejména zajištění kampaní kandidatur, získání nových zájemců o kongresy a další podobné akce v metropoli a také shromáždí data a jejich analýzy na podporu tohoto typu turismu v Praze.

„Praha se řadí mezi pět nejoblíbenějších kongresových destinací na světě a kongresoví turisté v našem městě utrácejí dvakrát až třikrát více peněz než běžní turisté. Proto jsem rád, že jsme schválili další podporu kongresového turismu v hlavním městě. Prostředky z celkové částky 25 milionů korun budou využity zejména k zajištění kampaní, dalších aktivit směřujících k získání kongresů a konferencí, ale také ke shromažďování a analýze dat a informací, které budou následně využity k dalšímu cílení kampaní. Věřím, že investované prostředky se mnohonásobně vrátí městu i pražským podnikatelům a poskytovatelům služeb,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Kongresový turismus je významným odvětvím příjezdového turismu do hlavního města.  Důležitou předností je ekonomický přínos a zvýšení prestiže metropole, přičemž v průměru kongresoví turisté utratí v Praze dvakrát až třikrát více financí (6 500 až 8 000 korun), než obvyklí turisté.

Zakázka bude navazovat na dvouletou zakázku, která končí ke dni 30. 6. 2024. Její celková předpokládaná hodnota je necelých 25 milionů korun bez DPH.