Výstavbou tohoto mostu dojde k doplnění doposud chybějícího propojení pro městskou dopravu, pěší a cyklistické vazby mezi vltavskými břehy. Stavba přispěje ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech Lihovar a Dvorce a zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy. Projekt výstavby Dvoreckého mostu je zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města Prahy jak v Plánu udržitelné mobility, tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí.

„Před dvěma týdny jsme vypsali veřejnou zakázku na zhotovitele Dvoreckého mostu a dnes jsme odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na zajištění technického dozoru stavebníka. V Praze už mosty nepadají. Stavíme nové. Trojská lávka stojí. Lávka HolKa mezi Holešovicemi a Karlínem má zhotovitele a v půlce příštího roku zahájíme stavbu Dvoreckého mostu pro tramvaje, autobusy, pěší a cyklisty, který spojí Prahu 4 s Prahou 5,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Konstrukce mostu je navržena jako šestipolový spojitý nosník z předpjatého železobetonu, délka mostu 388 m, volná šířky 16,0 m. Stavba zahrnuje obě předpolí mostu včetně lávky pro cyklisty, opěrné zdi a uměleckých děl. Předpokládané investiční náklady stavby činí 972 mil. Kč bez DPH.