/zpráva z 33. jednání Rady hl. m. Prahy 13. srpna 2013/

Novou komisi pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření povede 1. náměstek primátora Jiří Vávra, který bude jejím předsedou. V komisi dále zasednou například zástupci Správy služeb hlavního města Prahy, Povodí Vltavy a Státní plavební správy.

„Na základě zkušeností s povodněmi z roku 2002 a 2013, které byly zcela rozdílné, je naprosto nezbytné přehodnotit povodňový plán Prahy a zpracovat matematické a fyzikální modely záplavových území. V návaznosti na tom pak proběhnou potřebné úpravy či dostavby protipovodňových zábran a dalších opatření,“řekl 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra.

Komise bude rovněž spolupracovat s městskými částmi na mapování potřeb a návrhů, které poté bude doporučovat Radě hlavního města.