Organizace OECD vydala loni žebříček zemí podle toho, jak se rozvírají nůžky mezi cenami bydlení a příjmy občanů. Česká republika patří nyní mezi deset států s nejnedostupnějším bydlením; ČR je na osmém místě, vysoko nad průměrem eurozóny.

Zákonodárná inciativa hl. m. Prahy předpokládá návrh úpravy daně z přidané hodnoty, daně z nabytí nemovité věci a daní z příjmů.

„Cílem návrhu je zvýšení dostupnosti bydlení snížením daňového zatížení všech nabyvatelů bytů už ve fázi samotné úhrady ceny, a to snížením sazby DPH u koupě a rekonstrukce nemovitosti z 15 na 10 procent,“ říká radní Hana Kordová Marvanová. V současnosti si stát na daních bere z průměrného bytu v Praze téměř 1 milion korun, což je příliš velká zátěž, která je jedním z faktorů nedostupnosti bydlení.

„Dále navrhujeme rozšířit osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí sloužících k bydlení na všechny fyzické osoby, které v danou dobu nemají jinou takovou nemovitost, a také na bytová družstva, pokud jejich členy jsou jen fyzické osoby splňující tutéž podmínku,“ vysvětluje radní Kordová Marvanová.

V případě daně z příjmů navrhuje Praha snížení základu daně fyzických osob pro výpočet daně z příjmů o platby členů bytových družstev, kterými se tito členové podílejí na splácení úroků z úvěrů sjednaných bytovými družstvy na pořízení těchto bytů.

„Důvodem pro toto rozšíření je potřeba stanovit i v případech pořizování bydlení pro fyzické osoby ve formě družstevního bytu stejné podmínky, jaké má fyzická osoba při pořízení bytu přímo do svého vlastnictví. Tím také stát bude podporovat ne jen vlastnické bydlení, ale také bydlení družstevní, které může být z povahy věci i levnější,“ doplňuje Hana Kordová Marvanová.

Kromě snížení daní navrhuje Praha dále změnu rozpočtového určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům.

„Považujeme za nezbytné, aby se změnila také pravidla pro financování veřejné dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti, což je nezbytnou podmínkou stavebního rozvoje na území krajů a obcí a současně představuje pro kraje a obce značnou finanční zátěž,“ uvádí radní Hana Kordová Marvanová. Stát získává z nové výstavby na dani z přidané hodnoty desítky miliard korun ročně, finanční zátěž spojenou s novou výstavbou nicméně nesou kraje a obce. Náklady spojené s výstavbou veřejné infrastruktury jsou tak často přenášeny na investora a z něj na kupujícího, což opět výstavbu bytů pro kupující prodražuje. Proto Zastupitelstvo hl. m. Prahy navrhuje zvýšení podílu krajů a obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty, a to ze současných 32,5 % na 35 %.

„Pokud chceme situaci s nedostupnosti bydlení řešit co nejdříve, měl by Parlament přistoupit k navrhovanému snížení daňového zatížení. Tento krok může nejrychleji pomoci všem, pro které je nyní pořízení bydlení příliš drahé a nedostupné,“ uzavírá radní Hana Kordová Marvanová.