Finanční prostředky výši 812.395 Kč obdrželo z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice. Peníze byly použity na obnovu čistírny odpadních vod v Odlochovicích, která byla zcela zatopena, opravu podlahy a dále na opravu systému tepelných čerpadel a vnitřních omítek sklepních prostor na detašovaném pracovišti Roudný.

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy dostala z FSEU 143.012 Kč. Zhruba polovinu tvořily náklady spojené se zajištěním evakuace pacientů Nemocnice na Františku do jiných zdravotnických zařízení v době od 2. do 4. června 2013. Zbytek šel na spoluúčast za opravu záchranářského vozidla, které uvízlo v „zalité“ zóně. Větší část škody uhradila pojišťovna z havarijního pojištění.

Správa služeb hlavního města Prahy dostala z FSEU finanční prostředky na odstranění povodňových škod ve výši 914.275 Kč. Ty byly využity na opravu prostoru pro skladování protipovodňových prostředků, které jsou určeny k ochraně území Modřan před velkou vodou, a také na opravu poškozených čerpacích stanic Komořansko – Modřanského koridoru.

Částku 20.310 Kč pak získala Střední škola dostihového sportu a jezdectví. Tyto finanční prostředky byly použity na opravu příjezdové cesty na školní dvůr.