„Jsem rád, že se Praha inspiruje světovými metropolemi a po vzoru například Amsterdamu a Londýna zřizuje komisi pro nočního starostu. Dojde tak k zintenzivnění kulturní výměny a posílení bezpečnosti v ulicích Prahy v noci. Praha je moderní metropolí a aspiruje na to být trendy 24hodinovým městem,” říká primátor Zdeněk Hřib.

„Chci se vyhnout zjednodušující zkratce a zdůrazňuji, že takzvaný noční starosta není funkce jednoho člověka, který bude v noci chodit po ulicích a žádat bavící se lidi, aby se ztišili. Je to tým lidí, který bude zavádět systematická opatření. Nepůjde o rychlou změnu mávnutím kouzelného proutku,“ vysvětluje Hana Třeštíková. Podle ní je cílem změn zachovat pro Pražany možnost jít se večer pobavit, stejně tak jako podporovat prosperitu Prahy, která částečně pochází právě z turismu. Zároveň je ale nutné zajistit Pražanům možnost pohodlně a bezpečně se pohybovat v nočních hodinách po Praze nebo se v klidu vyspat.

„Noční starosta je institut, který v různých formách funguje v mnoha městech po Evropě. A Praha se svým pulzujícím nočním životem a čilým turistickým ruchem systematické řešení potřebuje. Podle oficiálních statistik u nás turisté každý rok stráví stejně nocí jako například v Barceloně – přes 18 milionů,“ uvádí Jan Štern a dodává: „Chci zdůraznit, že na prvním místě vždy musí být zájem těch, kdo ve městě žijí, bydlí a pracují. Budeme se určitě inspirovat v západoevropských metropolích jako je třeba Amsterdam.“

Podle Šterna i Třeštíkové bude tým pracovat na kombinaci okamžitých i dlouhodobých opatření. Mezi první kroky bude patřit snaha o zvýšení přítomnosti strážníků v nejhorších místech, kde Pražané nemohou pořádně spát. „Povedeme jednání s městskou policií o tom, jaké jsou v tomto ohledu možnosti zlepšení situace především v Dlouhé ulici, která je z hlediska rušení nočního klidu dlouhodobě nejproblematičtější částí Prahy,” připomíná Jan Štern.

Dalším opatřením, které by mělo v dohledné době vzniknout, je vyhláška, jež městským částem umožní stanovovat zavírací doby podniků ve vybraných lokalitách na jejich území. V tuto chvíli probíhá s městskými částmi připomínkové řízení. „Určitě nehodláme zavést policejní hodinu v deset večer. Není však možné, aby v ulicích, kde bydlí Pražané, běžel non-stop provoz bez omezení. Lidé se potřebují vyspat – to je základní právo každého, kdo ve městě žije,“ zdůrazňuje Pavel Čižinský, starosta Prahy 1.

„Kromě toho je nutné hledat dlouhodobá řešení. Jedním z nich je postupný přirozený přesun podniků s dlouhou provozní dobou z míst, kde bydlí Pražané, do částí města, kde se jejich dopad omezí na minimum. Řešením tak mohou být například některé brownfieldy a další pozemky patřící hlavnímu městu. Kromě toho, že noční život ruší Pražany, je také devastující pro naše společné kulturní dědictví v historickém jádru města. Opilí turisté například poškozují historické sochy,“ dodává radní Třeštíková.

Komise také rozběhne systematickou komunikaci se zástupci nočních podniků a provozovatelů velkých kulturních akcí. Cílem je kromě jiného posílit jejich seberegulaci. Podle Rady hl. m. Prahy by provozovatelé měli více investovat do personálu - jednak tišit hosty postávající venku, jednak rozumně regulovat nalévání alkoholu těm, kdo jsou již evidentně na hraně zvladatelnosti.

Dlouhodobým cílem je pak podle Hany Třeštíkové posunout image hlavního města. Je nutné měnit prostředí tak, aby se přirozeným způsobem snižoval počet turistů přijíždějících za alkoholem a zvyšoval počet těch, kteří přijíždějí za památkami, kulturou či dalšími zajímavostmi. To je úkol, který se musí řešit průřezově skrz gesce celé řady radních – jde například o otázky územního rozvoje, kultury, regulace bytových otázek a Airbnb, ale také o správu majetku města. Prague City Tourism mimo jiné povede intenzivní informační kampaň zaměřenou na zahraniční turisty. Dalším cílem je co nejdříve spustit a rozšířit projekt turistických karet, které mohou třeba skrz aplikaci v mobilu zahraničním hostům nabízet zajímavé denní i noční cíle po celém městě a rozprostřít je tam, kde je to pro město a Pražany nejlepší.

V komisi Rady hl. m. Prahy pro nočního starostu zasedne kromě Jana Šterna také radní Prahy 1 David Skála, ředitel městské policie Eduard Šuster, kurátor pražských náplavek Jiří Sulženko a dramaturg MeetFactory Michal Brenner. Mezi další členy patří výkonný ředitel festivalové asociace Festas Marek Vohralík, manažer Roxy Jaroslav Stanko, ředitel magistrátního odboru kultury a cestovního ruchu František Cipro a zástupkyně Pirátské strany, podnikatelka Magdalena Valdmanová.

O Janu Šternovi:

Jan Štern je jedním z autorů myšlenky vytvořit tým pro noční život. Jako spoluzakladatel a provozovatel kulturních center Containall a Stalin, která oživují pražský veřejný prostor, má dlouhodobou zkušenost s kulturními akcemi a s provozovateli barů a klubů je schopen hovořit jejich jazykem. Zároveň má zkušenosti ze státní správy - působil na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Je schopný vyjednavač i organizátor. V rámci magistrátu je součástí týmu Hany Třeštíkové.