V současné době probíhá oslovování těchto minoritních akcionářů a řada z nich již své podíly Praze k odprodeji nabídla.

„Získání 100% akcií Pražských služeb je jedním z kroků, které musí hlavní město učinit, aby dostalo pod kontrolu veškeré činnosti nezbytné k zajištění chodu města,“ uvedl 1. náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Vávra.

Důvodem je stávající roztříštěný stav městských podílů v jednotlivých firmách, kde Praha je v majoritě či minoritě, což neumožňuje efektivní řízení města včetně přípravy jeho rozpočtu a plánování rozvoje.