Jedná se o Městské části Praha 1, Praha 17 a Praha – Klánovice (dále jen „MČ“). Tyto MČ byly vybrány s ohledem na převažující typ jejich zástavby – sídlištní, činžovní a zástavba rodinných domů. Účinnost sběru v jednotlivých zástavbách bude rovněž jedním z výstupů tohoto projektu. Na území těchto MČ budou na předem vytipovaná stanoviště tříděného odpadu umístěny samostatné sběrné nádoby určených pro sběr nápojových plechovek. V rámci tohoto projektu budou využívány nádoby o objemu 240 a 1100 l. Do těchto sběrných nádob bude možné odkládat nápojové (hliníkové) plechovky všech druhů a velikostí.

Sběrné nádoby mají šedou metalickou barvu a jsou označeny informačními samolepkami, kde jsou uvedeny základní informace o sběru komodity. Celkem bude sběr nápojových plechovek probíhat na 45 stanovištích tříděného odpadu.

„Pevně věříme, že touto cestou oslovíme široké spektrum občanů, kteří rádi využijí možnosti třídit další komoditu na území města a aktivně se zapojí do tohoto pilotního projektu. Záměrem tohoto projektu je snaha odboru RVP MHMP získat informace o případných možnostech sběru této komodity na území hlavního města s výhledem do budoucna,“ uvedl radní pro životní prostředí Radek Lohynský (ODS).