Hlavní město pokračuje ve snaze zvýšit počet cyklostezek na svém území. Cyklisté by se díky novým páteřním trasám snadněji dostali do centra Prahy. Vzniknout by mělo v součinnosti s městskými částmi 44 kilometrů nových cest pro bezmotorovou dopravu.

Na přípravu projektové dokumentace poskytne pražský magistrát 39 milionů korun, na financování větší části budoucích staveb pak hlavní město zkusí získat prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility z května tohoto roku. Zároveň je to chytré řešení situace. Nebudeme vykupovat pozemky podél silnic, ale obnoví se historická cestní síť,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

K obnově by mělo dojít také u významné historické poutní cesty Via Sancta včetně kapliček v přímé stopě podél potoka Valcha a Vinořského potoka, která propojí jádra nové výstavby s metrem Letňany a centrem Prahy 19. V budoucnu bude pokračovat až do Staré Boleslavi.

„Velká výhoda je, že projektová příprava je na městských částech. Ty si tyto cesty pro kola a pěší přejí, mají místní znalost, jsou schopné lépe se domluvit s tamními vlastníky pozemků a následně zajistí projednávání s tamními dotčenými orgány státní správy. Všechny dotčené strany budou místní, což celkové projednání velmi usnadní,“ dodává Scheinherr.

Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a na zdraví místních. Praha tomu jde naproti vyššími investicemi do cyklodopravy oproti předchozím rokům. V letošním roce pražský magistrát prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy investuje do cyklodopravy částku 121 milionů korun, loni to bylo 73,4 milionů korun a v roce 2017 přibližně 18 milionu korun.

Naplánovaných investičních akcí je několik. Patří mezi ně vodní prostup Rokytkou, která je příkladem složité stavby v korytě říčky Rokytka pod mostem v Čuprově ulici. Bude vyžadovat náročné umělé stavby a úpravy říčního koryta. Ve výsledku ale pak cyklistům zkrátí cestu o několik set metrů na páteřní celoměstské trase a odstraní několik kritických a nebezpečných míst.

Kromě výstavby cyklostezek a jejich pravidelné údržby Praha podporuje cyklodopravu i dalšími činnostmi. „Vydáváme například tištěnou cyklomapu Prahy a zadarmo poskytujeme aplikaci Na kole Prahou s navigací pro cyklisty, kterou si za dva roky provozu stáhlo už přes deset tisíc lidí. Podle statistik její uživatelé najezdili krásný jeden milion kilometrů. Obecně se snažíme mít o intenzitě cyklistické dopravy v Praze detailní přehled, například jsme v Podolí postavili Totem, který online sčítá cyklisty a chodce,“ uzavírá náměstek Scheinherr.

Detaily ke stezkám naleznete na: https://drive.google.com/open?id=1Rc1fIvsOz59z60WWyYbv3LKC28_UfpyH