„Snažíme se usnadnit životní situaci Ukrajincům, kteří byli nuceni opustit svou domovinu kvůli ruské imperiální politice. Proto mě těší, že se nám podařilo získat finanční podporu pro Prahu. Tato podpora byla zprostředkována Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky prostřednictvím jeho Integrovaného regionálního operačního programu,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast financí Zdeněk Kovářík a dodává: „Výzva č. 106 IROP se zaměřila na poskytování základní materiální pomoci a přímých služeb, jako je ubytování a zdravotní služby, včetně prevence. Nicméně za nejvýznamnější považuji podporu integrace uprchlíků do společnosti, a to zejména prostřednictvím jazykových kurzů českého jazyka. Tyto projekty tak pomohou uprchlíkům z Ukrajiny, kteří si v Praze našli svůj nový domov.“

Hlavní město na základě usnesení Rady hl. m. Prahy podalo 25. září 2023 prostřednictvím odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy celkem tři žádosti o podporu v rámci výzvy číslo 106: Podpora uprchlíků z Ukrajiny vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Ministerstvo následně vyhodnotilo předložené žádosti o podporu pozitivně a rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 72 912 135,76 Kč pro projekt FAST-CARE městské části hl. m. Prahy a 90 100 000 Kč pro projekt FAST-CARE hlavní město Praha.

Jedná se o projekty, které budou ze 100 % podpořeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, spolufinancování ze strany Prahy je tedy nulové. V rámci schvalovaných projektů tak budou profinancovány výdaje, které byly ze strany Prahy a městských částí vynaloženy na řešení uprchlické krize.

Třetí projekt s názvem FAST-CARE nestátní neziskové organizace byl z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků zařazen mezi náhradní projekty. Magistrátní odbor evropských fondů však v současné době jedná s ministerstvem o předložení tohoto projektu do nově připravované výzvy v rámci 9. prioritní osy Integrovaného regionálního operačního programu.