Válka na Ukrajině způsobila nevídaný příchod uprchlíků do celé Evropy, včetně České republiky. Jejich příchod je nejen řadou osobních tragédií, ale i velkým náporem na místní úřady. Zmíněné neinvestiční transfery pomůžou se zmírněním náporu na jednotlivé úředníky a umožní efektivnější pomoc Ukrajincům.

„Jsem rád, že ministerstvo vnitra pomáhá i Praze samotné. Obsluha takového množství požadavků je nákladná sama o sobě a pro město by bylo značně nákladné tyto výdaje pokrýt z vlastní kasy,“ dodává Zdeněk Kovářík, člen Rady hlavního města Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.