Toto ocenění udělila komise za dosud nevídanou spolupráci školy, dětí, rodičů, učitelů, policistů, úředníků a projektantů, výsledkem které je příjemné a bezpečné prostranství před vchodem do školy.

„Je to opravdu ojedinělý projekt. Vznikl totiž na základě návrhu žáků Základní školy Sázavská. V rámci projektu Bezpečné cesty do školy děti označily místo před školou jako nebezpečné, zejména kvůli rychlosti projíždějících vozidel, rizikové bylo i chaotické zastavování automobilů přivážejících žáky. Navíc tady byl malý prostor pro setkávání dětí před vchodem do školy,“ uvedl ředitel Magistrátu hl. m. Prahy Martin Trnka s tím, že nové řešení křižovatky typu T před školou a prostranství u budovy této základní školy přitom nebylo nijak jednoduché. Proměna ulic odpovídajících urbanismu 19. století vyžadovala složité jednání s orgány památkové péče, které vydávají souhlasy se změnami charakteru uliční sítě jen výjimečně.

Realizace projektu trvala necelé dva měsíce, uskutečnila se během prázdnin v roce 2009, takže nový školní rok mohli žáci zahájit v bezpečnějším, klidnějším a příjemnějším prostředí u školy. Došlo k úpravě přechodů, vybudování varovných a signálních pásů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavebně byly upraveny hrany parkovacích zálivů tak, aby řidiči nenajížděli na chodník. Opatření vedla ke snížení rychlosti projíždějících vozidel, znemožnění zastavování v

blízkosti přechodů a rozšíření plochy chodníku před školou.

Základní údaje k projektu:

  • Ideový návrh: žáci ZŠ Sázavská a Ing. Zbyněk Laube,
  • Projektová dokumentace: Grebner, Inženýrská a projektová kancelář, s.r.o.
  • Zhotovitel díla: DAP, a.s.
  • Financováno z prostředků Technické správy komunikací hl. m. Prahy, 2 420 000 ,- Kč (bez DPH)

Soutěž Cesty městy  pořádá Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy ČR, slavnostní vyhlášení výsledků 10. ročníku se konalo dnes v Napajedlích.