Primárním výstupem průzkumu je identifikace cílových skupin publika, pro které kulturní organizace vytváří kulturní obsahy přístupné online. Dalším cílem je zjistit, jaké jsou motivace diváků pro vyhledávání kultury online a jaké jsou hlavní faktory, které ovlivňují jejich spotřebitelské chování, jako je preference jednotlivých druhů obsahu, způsob jejich konzumace, nenaplněná očekávání a citlivost na cenu online kulturních služeb.

„Odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy nedávno podpořil tvorbu online obsahu prostřednictvím individuálních účelových dotací a realizace výzkumu umožní získání zpětné vazby, kam podporu v této oblasti příště správně a strategicky zacílit,“ uvedl ředitel odboru Jiří Sulženko.

Dotazník tvoří tři hlavní sekce, z nichž první je orientovaná přímo na konzumaci kulturního obsahu na internetu, druhá sekce je zaměřena na obecnější identifikaci preferencí v offline prostředí a poslední část se soustředí na základní demografické údaje. Dotazník obsahuje přes 30 uzavřených a polootevřených otázek, jeho vyplnění zabere zhruba deset minut. Metodika dotazníku vychází ze specifik lokální kulturní sféry, z know how získaného z realizace obdobných průzkumů na katedře produkce DAMU a z aktuálních trendů současného online prostředí.
Je tedy určen široké veřejnosti a je distribuován prostřednictvím různých kanálů, například i prostřednictvím internetové platformy MALL.TV, která na průzkumu spolupracuje a na které diváci běžně tento typ online kulturních obsahů vyhledávají.

Odkaz na dotazník je dispozici zde: https://forms.gle/uc7jcDWVa4r3eNYi7, prosíme o jeho vyplnění do 31. 8. 2020. Všechny další informace k výzkumu naleznete na: www.damu.cz.