„Podrobně jsme se zabývali peticemi, které dorazily, a musím konstatovat, že současný projekt výstavby zahradnického zázemí a toalet na Petříně je zcela v souladu s požadavky, které petenti vznášejí. Nikdo si nepřeje přetvářet stávající atmosféru Petřína a měnit ho v masovou turistickou atrakci, jak se petenti obávají. Chceme pouze vybudovat nutné a adekvátní zázemí pro zahradníky, kteří se o Petřín každý den starají a nahradit stávající plastové toitoiky pro návštěvníky vkusnými kamennými toaletami, aby ze strany veřejnosti nedocházelo ke znečišťování parku,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Projekt zázemí pro zahradníky a vybudování veřejných toalet zcela vzhledově i materiálově zapadá do prostředí parku a do panoramatu Petřína, jeho součástí byl také řádný schvalovací proces a připomínkování. S jeho podobou souhlasily všechny zúčastněné instituce včetně památkového ústavu a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jejíž areál s plánovanou stavbou přímo sousedí a zeď této stavby nahradí stávající rozpadající se plot z rezavějícího pletiva. Současná podoba projektu byla také několikrát konzultována s veřejností a odborníky v rámci besed a dvou místních šetření.

Aby vedení hlavního města co nejvíce vyhovělo připomínkám petentů, bude plán projektu upraven. Změny zahrnou zatravnění původně navrhované mlatové plochy vedle samotné stavby, zvýšení počtu vysazených stromů a pokrytí stavby popínavou zelení. Celý projekt tak bude zelenější a rozsah travní plochy se stromy se zvýší o přibližně 96 m2. Velikost samotné nově vzniklé budovy je pak cca 50 m2. Vedení hlavního města rovněž vyhoví požadavku neobnovovat původní historický průchod ve zdi z ulice Úvoz.

„Chtěl bych ubezpečit veřejnost, že hlavní města Praha k Petřínu přistupuje jako k cennému přírodnímu pokladu v centru Prahy a stará se o něj s náležitou péčí, kterou si zaslouží, jako historicky, ekologicky i rekreačně důležitá součást města,“ dodává náměstek Hlubuček.

Plánovaný objekt zahradnického zázemí je zapuštěn do země a je zakomponovaný do systému navazujících ohradních a opěrných zdí tak, aby přirozeně splynul s okolním prostředím. Celkové pojetí objektu je maximálně jednoduché s využitím tradičních materiálů. Zázemí pro zahradníky je umístěno v suterénu plánované stavby, toalety pro veřejnost jsou umístěny v přízemí a vstup do nich je bezbariérový.

Příloha: