Dodržovat nařízení vlády o omezení pohybu na veřejně dostupných místech a o pobývání v místě bydliště, a nezvyšovat tak riziko nákazy, je pro osoby bez domova mimořádně obtížné. V minulém týdnu navíc byly v Praze uzavřeny zimní noclehárny, které denně využívalo přibližně 330 osob bez přístřeší. Důvodem k uzavření byla neudržitelná hygienická situace související s vysokou koncentrací osob v prostoru se společným sociálním zařízením a dalšími rizikovými prvky pro šíření nemocí, jako je například centrální vzduchotechnika.

Praha se proto rozhodla situaci neprodleně řešit a přistoupila k návazným opatřením. Od minulého týdne tak pracuje na zajištění humanitárního ubytování pro lidi bez domova v levných hostelech, hotelech a ubytovnách, které nabízejí oddělené pokoje s vlastní sprchou a záchodem. S lidmi bez domova budou na místě pracovat největší poskytovatelé sociálních služeb, jako je Naděje, Armáda spásy či Charita s podporou menších služeb a dobrovolníků.

„Inspirovali jsme se dobrou praxí v zahraničí, podobný přístup zvolilo například Chicago, Londýn či Paříž. Naším cílem je v nejbližším období zajistit 330 až 500 lůžek, tedy ubytování pro třetinu až polovinu lidí bez přístřeší v pražských ulicích. Je potřeba si uvědomit, že lidé bez domova mají často různé zdravotní komplikace a jejich pobyt ve skupinách na ulici či v MHD v současnosti představuje zvýšené riziko nejen pro ně samotné, ale i pro všechny Pražany,“ uvádí Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti.

„Jsem samozřejmě ráda, že kolegové radní i krizový štáb podpořili návrh naší pracovní skupiny jít cestou celodenního humanitárního ubytování, pro nějž v době krize poslouží ubytovny, hotely, nebo hostely, kde lidé mohou zůstat pod střechou a vykonávat nařízení vlády o omezení pohybu, a tím chránit sebe i ostatní,“ uvádí Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Při hledání vhodných ubytovacích kapacit město prověřuje možnosti městských objektů i objektů v soukromém vlastnictví. V požadovaném standardu se proto zatím podařilo pronajmout dva objekty na Praze 7 a 9. Humanitární ubytovna provozovaná Nadějí v Praze 9 otevřela ve středu, objekt provozovaný Armádou spásy v Praze 7 pak ve čtvrtek. Do těchto humanitárních ubytoven jsou vybíráni klienti seniorského věku a klienti se zdravotními obtížemi. Dále město facilituje ubytování v dělnických ubytovnách, kde již minulý týden začali sociální pracovníci pomáhat lidem s individuálním pronajímáním lůžek. Vedle humanitárního ubytování v kamenných objektech město připravilo stany s hygienickým zázemím, ve čtvrtek byl spuštěn provoz druhého místa pro cca 70 lidí.

První měsíc této služby by měl město stát asi 2,3 milionu korun, přičemž byl stanoven strop 7 000 korun za jedno lůžko na měsíc. V dalších měsících město počítá s navázáním ubytovaných na státní doplatek na bydlení, výdaje města se proto budou postupně snižovat.