Informační letáky obsahují tři základní informace o ceníkových sazbách a pět základních rad pro jízdu s taxi. Patří mezi ně například doporučení obrátit se na linku 156 v momentě, kdy zákazník nebude spokojen se službou poskytnutou řidičem taxi. Důležité v tomto případě je zapamatovat si registrační značku nebo název provozovatele.

„Tyto letáky by měly zvýšit informovanost mezi zákazníky taxislužby a zároveň mít preventivní charakter. Doporučují, co by měl cestující sledovat, co může od řidiče požadovat a jaké jsou stanoveny maximální ceny za jízdu. Věřím, že tyto informace uvítají obzvláště zahraniční turisté,“upřesnil radní hl. m. Prahy Lukáš Manhart.

Informace obsažené v letáku jsou z češtiny přeloženy také do anglického, německého, ruského, francouzského a italského jazyka. Letáky budou městští strážníci distribuovat například na letiště, nádraží či do hotelů.