V rámci dodávky zemního plynu společnost obhájila předchozí vítězství, v oblasti zajištění elektřiny pro Českou poštu uspěla poprvé. V rámci zemního plynu se jedná o roční objem dodávaného plynu cca 90 GWh, v rámci elektřiny  pak 77 GWh.

„Tohoto úspěchu si velmi vážím a beru jej jako potvrzení toho, že Pražská plynárenská se ubírá správným směrem a na trhu je úspěšná.  Podstatné a důležité je, že se nejedná o úspěch ojedinělý, protože podobně úspěšná byla tato společnost v posledních měsících i v rámci výběrových řízení na dodávku energií například pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Mladou Boleslav, Správu nemovitostí města Znojma, Brno a řadu dalších subjektů,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Pražská plynárenská je českým dodavatelem energií, kterou vlastní hlavní město Praha. Je druhým největším tuzemským dodavatelem zemního plynu a energie dodává do téměř 420 tisíc odběrných míst po celé České republice.