Služba je k dispozici na území Prahy, je určena zejména pro zákazníky seniorského věku nebo handicapované zákazníky a je poskytována při dodržení maximálních hygienických opatření a zabezpečení. Je ji možné objednat od pondělí do pátku denně od 8 do 18 hodin prostřednictvím bezplatné zákaznické linky 800 134 134. Při objednávce uveďte, že se jedná o službu „mobilní kancelář.“

Jsem rád, že si Pražská plynárenská jako městská společnost uvědomuje, že pro některé naše spoluobčany může být vyřešení nezbytných záležitostí pouze online cestou problematické a připravila pro ně i alternativní řešení. Prosím, všímejme si v této nelehké době svých, zejména  starších, sousedů a v případě potřeby jim podejme pomocnou ruku. Ne vše, co nám připadá  snadné a samozřejmé, se tak totiž může zdát i jim,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Městská společnost Pražská plynárenská patří mezi nejvýznamnější tuzemské dodavatele energií. Plynem a elektřinou zásobuje odběratele nejen v Praze, ale poskytuje služby po celé České republice.