Důvodem absolutní prioritizace očkování v domovech pro seniory je podle radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky Mileny Johnové samozřejmě nutnost maximálně chránit zdraví a životy nejkřehčích obyvatel našeho města, stejně jako snaha snížit tlak na zdravotnický systém. Právě křehcí klienti kolektivních zařízení totiž sice tvoří pouhý fragment celé populace Prahy, v akutní péči ale využívají značný počet covidových lůžek. Jsou zkrátka víc než kdokoliv jiný ohroženi těžkým průběhem onemocnění.

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo v rekordním čase alespoň částečně ochránit ty nejzranitelnější - tedy seniory v pobytových zařízeních - ale také všechny, kdo o tyto lidi pečují. Chtěla bych poděkovat všem, kdo tuto akci v tak krátkém čase zajistili. Patří mezi ně spousta lidí z odboru sociálních věcí magistrátu, vedení a pracovníci zařízení sociálních služeb, tým krajského koordinátora očkování, pracovníci naší Městské polikliniky Praha, dobrovolníci z řad pediatrů, kteří s očkováním pomáhají a Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociální politiku.

Do seniorských pobytových služeb bylo poptáno více než 4 200 vakcín. Přesná čísla budou dostupná do jednoho týdne. Hlavní město ale počítá s tím, že se celkový počet očkovaných zvýší, protože současně pokračuje očkování v dalších druzích sociálních služeb, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením a pobytové odlehčovací služby. Hlavní město také očekává, že se k očkování přihlásí další klienti i pracovníci, ať už ti, kteří právě nemoc prodělávají a museli s očkováním počkat, nebo ti, kteří ještě očkování zváží a připojí se v další fázi.