Fórum zahájil radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko, který převzal nad akcí záštitu. Ve svém projevu uvedl, že hlavní město Praha bude i nadále podporovat preventivní aktivity ve školách v rámci grantového řízení a zaměří se na zlepšování podmínek pro práci školních poradenských pracovišť ve školách. „Na úrovni hlavního města Prahy věnujeme této oblasti dlouhodobě zvýšenou pozornost. Jen v tomto roce jsme například podpořili v rámci grantového řízení zaměřeného na primární prevenci ve školách a školských zařízeních 254 projektů celkovou finanční částkou 9 milionů korun,“ řekl radní Lacko.

Akci ocenila i radní pro školství a evropské fondy Irena Ropková. „Jsem ráda, že je o tuto důležitou oblast velký zájem, což dokládá vysoký počet účastníků fóra. Považuji však za důležité upozornit na skutečnost, že školy sice v této oblasti sehrávají významnou úlohu, avšak nejsou zdaleka všemocné. Klíčovou úlohu v oblasti primární prevence sehrává také rodinná výchova a v neposlední řadě též vzorce chování, které děti vidí například v televizi,“ uvedla.  

V rámci fóra přednesly své příspěvky a představily svou činnost organizace Proxima Sociale, Základní škola Květnového vítězství, Dětský domov Klánovice, Základní škola Londýnská, Základní škola U Obory, Jules a Jim, Magdaléna, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Prev-Centrum, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Dům tří přání a Základní škola pro zrakově postižené.

Přednášející na fóru prezentovali své preventivní strategie, které mají v praxi odzkoušené, podělili se o své zkušenosti ze spolupráce s externími organizacemi pracujícími v oblasti primární prevence, o možnosti ve způsobech financování preventivních aktivit a další zajímavé postřehy ze své praxe.  Účastníci fóra se mohli poučit nejen z jejich úspěchů, ale i z jejich chyb a lépe tak hledat optimální řešení pro svou školu.

Během programu fóra byla uvedena upoutávka na film Jakub, který se zabývá problematikou domácího násilí. Film představil režisér David Vigner.

Příspěvky z fóra jsou ke stažení na webových stránkách hlavního města Prahy v sekci primární prevence na adrese: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/aktuality/vystupy_z_prazskeho_fora_primarni_1.html.