Zlatý erb je populární soutěž o nejlepší webové stránky, elektronické služby měst a obcí nebo webové turistické prezentace, JuniorErb pak soutěž pro mladé tvůrce webových stránek.

15. ročník pražského Zlatého erbu

Do kategorie nejlepší webová stránka měst a obcí přihlásilo 18 pražských městských částí do kategorie elektronických služeb 10 z nich. Jednu službu přihlásilo hlavní město Praha, v zastoupení Operátor ICT, a.s. (přehled je k dispozici zde).

Hodnocení krajskou porotou proběhlo během února, každý porotce hodnotil webové stránky dle požadovaných kritérií i svého úhlu pohledu. Hodnotily se povinné informace (základní i rozšířené), úřední deska, ovládání, navigace a přehlednost stránky, doporučené a doplňkové informace, blindfriendly (přístupnost pro nevidomé) a výtvarné zpracování. Hlavními kritérii pro elektronické služby byly užitečnost a inovativnost (podrobnosti zde).

Soutěž JuniorErb

Od roku 2011 mohou mladí pražští tvůrci webových stránek soutěžit se svými projekty v JuniorErbu. Jedná se o soutěž, ve které se hodnotí výtvory studentů základních a středních škol. Jednou z podmínek úspěchu je, aby přihlášený projekt přinášel nějaký prospěch svému okolí a že se jedná o přínosnou soutěž, svědčí nejen podpora Magistrátu hlavního města Prahy, ale i skutečnost, že drtivá většina oceněných stránek dodnes funguje a slouží svým uživatelům.

Finalisté pražského krajského kola obdrželi diplomy, ceny a propagační dárkové předměty od hlavního města Prahy, vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola.

„Mám tuhle soutěž rád. A to proto, že pracuje jak s formou, tak i s obsahem, který je mi jako obecnímu politikovi pochopitelně blízký a dlouhodobě se v něm orientuji. V juniorské kategorii navíc organizátoři dávají velkou šanci ukázat dovednosti i mladým talentům. Myslím, že oceněné stránky jsou skvělé a příkladně informativní, což by ostatně mělo být jejich hlavní poslání. V neposlední řadě se mi líbí, že porota dokázala ocenit i progresivnější formy zpracování webové grafiky. Při prohlížení prezentací jednotlivých městských částí, bych se možná jen přimlouval za uvedení odkazů na ostatní pražské obce. Neboť ve výsledku stále tvoříme celek, což nás trvale vyzývá k tomu doplňovat se navzájem tak, aby z toho měli přínos všichni Pražané,“ uvedl na závěr slavnostního vyhlášení radní hl. m. Prahy Libor Hadrava.

Hlavním organizátorem soutěže Zlatý erb je spolek Český zavináč, záštitu poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Podrobné informace jsou k dispozici na: www.zlatyerb.cz.

Finále celostátního kola se uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové 9. dubna 2018.

 

Přehled oceněných uvádíme v příloze.