/zpráva z 8. jednání Rady hl. m. Prahy 2. března 2010/

„Přívozy se staly v Praze součástí systému veřejné dopravy, jsou cestujícími vyhledávány a poptávka po tomto druhu přepravy roste. Celoročně jsou z celkem šesti pražských přívozů v provozu dva Sedlec – Zámky a V Podbabě – Podhoří. Další čtyři mají v zimním období přestávku, na své trasy vyjedou opět 1. dubna,“ připomněl radní hl. m. Prahy Radovan Šteiner, který má starosti dopravu. „Na přívozu spojujícím Podbabu s Podhořím bude v letní plavební sezóně jezdit ještě jedna loď a na přívozech Lihovar – Veslařský ostrov a Modřany – Lahovičky je plánováno rozšíření plavební sezóny. Částka 7 900 tisíc korun schválená v rozpočtu Prahy rozšíření provozu přívozů nepokrývá, proto bylo rozhodnuto navýšit rozpočet o 3 635,8 tisíc korun,“ upřesnil radní Šteiner.

Pokud jde o výhled na dalších pět let, rada dnes schválila střednědobý výhled rozvoje přívozů na území hl. m. Prahy a seznámila se s přehledem nákladů na jejich provoz. „Jedná se o rozšíření provozu na dalších spojích, celkem by od příštího roku mělo být celoročně v provozu pět přívozů. Na rok 2012 předpokládáme zřízení přívozu Lipence - Mokropsy na Berounce u Kazína se sezónním provozem duben - říjen. Vzhledem k rozšíření tohoto druhy přepravy a obnově lodního parku je proto třeba do rozpočtového výhledu na roky 2012 - 2015 zahrnout částku ve výši 17 694, 51 tisíc korun pro každý rok,“ informoval radní Radovan Šteiner.

Pražské přívozy – současný stav:

P1  Sedlec – Zámky, zahájení provozu 1. 7. 2005
Zajišťuje spojení Sedlce a Zámků na severním okraji Prahy, v provozu celoročně

P2  V Podbabě – Podhoří, zahájení provozu 1. 7. 2006
Spojuje vltavské břehy mezi vyústěním Šáreckého údolí a Podhořím, v provozu celoročně

P3  Lihovar – Veslařský ostrov, zahájení provozu 1. 7. 2007
Spojuje oblast Podolí a Zlíchova v sezónním provozu (duben – říjen)

P4  Národní divadlo, Hollar, Žofín, Střelecký a Dětský ostrov, zahájení provozu 1. 8. 2008
Přívoz byl zřízen ve spolupráci Hl. m. Prahy a Městských částí Praha 1,2 a 5.
V provozu v plavební sezóně (duben – říjen).

P5  Jiráskovo nám., Admirál, Výtoň a Císařská louka, zahájení provozu 1. 8. 2008
Přívoz byl zřízen ve spolupráci Hl. m. Prahy a Městských částí Praha 1,2 a 5.
V provozu v plavební sezóně (duben – říjen), od roku 2011 se počítá s celoročním provozem.

P6  Modřany – Lahovičky, zahájení provozu 18. 9. 2009
Zajišťuje návaznost na železniční stanici Modřany, na tramvajové i autobusové spoje, na levém břehu na autobusové zastávky v Lahovičkách, zkušební provoz prokázal nejen významnou rekreační, ale i dopravní vazbu, do 1.11.2009 přepravil celkem 12 128 cestujících. V roce 2011 se počítá se zavedením celoročního provozu.

Plánovaný přívoz:

P7 Lipence - Mokropsy na Berounce u Kazína, zřízení přívozu v roce 2012
Přívoz má pomoci řešit problém velké docházkové vzdálenosti z oblasti Kazína k autobusové dopravě PID do Lipenců – cestující budou moci využít železniční linky S 7 z Mokropes do Prahy. V provozu by měl být v období duben - říjen.

V roce 2009 bylo na pražských přívozech přepraveno přes 535 tisíc osob. Na přívozech mohou cestující využít předplatní časové jízdenky MHD, jízdenky pro jednotlivou jízdu, jízdní kola a kočárky jsou přepravovány zdarma (na přívozech nelze využít SMS jízdenky). 

 


Radovan Šteiner – radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Do funkce opětovně zvolen 30.11.2006. Působnost v oblasti výstavby, rozvoje a údržby dopravní infrastruktury, rozvoje MHD, koordinace a řízení dopravních systémů a procesů.