Od roku 2007 prošly revitalizací některé úseky například Hostavického, Šáreckého a Svépravického potoka či Rokytky. Ty nyní daleko lépe nejen funkci ekologickou, ale také krajinářskou a rekreační, protože jsou v daleko větší míře vyhledávány Pražany jako místa vhodná k odpočinku a relaxaci.

„Jsem ráda, že se na revitalizace nemusíme jen se závistí dívat v zahraničí, ale že děláme takové krásné akce i v Praze. Revitalizace potoků budou i nadále pokračovat,“ říká radní Jana Plamínková.

Videa jsou ke zhlédnutí zde.

V příloze jsou podrobnější informace o jednotlivých provedených revitalizacích.