„Soutěž Antifetfest má už dlouhou tradici, ale každým rokem mě umí překvapit. Letošní ročník nebyl výjimkou. Amatérské filmy mladých autorů jsou nesmírně nápadité a podnětné, reagují na aktuální problémy ve společnosti a nechávají nám dospělým nahlédnout do niterného světa dnešní mládeže. Jsem nadšený z toho, jaké sociální cítění prokazují žáci pražských škol, jak výborně umí vystihnout rizikové chování a navíc se nebojí o něm podat svědectví. Pomáhají nám tím v primární prevenci patologických jevů. Děkuji všem účastníkům, gratuluji vítězům a přeji dalšímu ročníku mnoho úspěchů,“ uvedl radní hl. m. Prahy Radek Lacko, který nad festivalem převzal záštitu.

Do letošního ročníku Antifetfestu bylo přihlášeno 60 filmů z 36 pražských základních a středních škol ze čtrnácti městských částí. Nejvíce filmů, devět, vzniklo v městské části Praha 6. Do finále se z obvodních kol probojovalo 21 filmů. Všechny snímky jsou ke zhlédnutí na stránkách www.antifetfest.cz, tematicky se nejčastěji zaměřují na šikanu, poruchy příjmu potravy, závislost na drogách, alkoholu, cigaretách, počítačích a internetu.

Výsledky Antifefestu 2018:

1. místo v kategorii základních škol získal film z Městské části Praha 12

 • Maličkosti od skupiny AVEK

2. místo v kategorii základních škol získal film z Městské části Praha 5

 • Take a sad song and make it better od skupiny Německá škola v Praze, 9. B

3. místo v kategorii základních škol získal film z Městské části Praha 3

 • Kéž by… od skupiny Viktorka a její parta


1. místo v kategorii středních škol získal film z Městské části Praha 6

 • AFTERDARK od skupiny Onirot

2. místo v kategorii středních škol získal film z Městské části Praha 1

 • Pills od skupiny Vaněk

3. místo v kategorii středních škol získal film z Městské části Praha 11

 • Mia a Leslie od skupiny Eduso, 4. ročník ze Střední odborné školy Multimediální a propagační tvorby

Zvláštní ceny:

 • Zvláštní cenu za technické zpracování získal v kategorii základních škol film z Městské části Praha 1 Tělo od skupiny MOVES ze Základní školy Brána jazyků
 • Zvláštní cenu za aktuální téma získal v kategorii základních škol film z Městské části Praha 4 Už nikdy od skupiny Holky z Kavek ze Školy Kavčí Hory
 • Zvláštní cenu za námět získal v kategorii základních škol film z Městské části Praha 8 Vyšší level od skupiny GTM z Gymnázia Thomase Manna
 • Zvláštní cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli získal v kategorii základních škol film z Městské části Praha 10 Matka má milovat, škola má učit od skupiny Česko-Kanadské Trio ze Základní školy Gutova
 • Zvláštní cenu za scénář získal v kategorii základních škol film z Městské části Praha 14 „Nevinnej“ žert od skupiny Movie Girls ze Základní školy Generála Janouška
 • Zvláštní cenu za aktuální téma získal v kategorii středních škol film z Městské části Praha 2 Nomofobie od skupiny Ressltým z Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše
 • Zvláštní cenu za scénář získal v kategorii středních škol film z Městské části Praha 13 Úspěch od skupiny MEOW Production z Mezinárodní konzervatoře Praha
 • Zvláštní cenu za technické zpracování získal v kategorii středních škol film z Městské části Praha 4 Dope od skupiny SVK. Film vznikl ve spolupráci Střední průmyslové školy sdělovací techniky Panská a Střední školy gastronomické a hotelové, s.r.o.
 • Zvláštní cenu za námět získal v kategorii středních škol film z Městské části Praha 5 Nepředváděj se od skupiny Jelínek Productions ze Střední průmyslové školy dopravní, a. s.
 • Zvláštní cenu za střih získal v kategorii středních škol film z Městské části Praha 12 Sebedestrukce od skupiny Daria z Gymnázia Písnická