Memorandum upozorňuje zejména na nutnost ochrany životního prostředí, nárůst vodní dopravy, neregulovaný turismus a možné překračování emisních limitů s vlivem na životní prostředí i život obyvatel. Vyzývá také dotčené orgány státní správy, aby neupřednostnily nedůvodný a nepřiměřený zásah do práv občanů Prahy na úkor navýšení komerční lodní dopravy.

Vedení města a dotčené městské části chtějí ve věci plavební komory zaujmout koordinovaný postup. Na počátku srpna tak Rada hl. m. Prahy pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou odvolání proti případnému kladnému rozhodnutí povolujícího orgánu státní správy.

Zdeněk Hřib u příležitosti podpisu memoranda uvedl: „Využijeme společnými silami všechny zákonné prostředky, abychom zabránili výstavbě této plavební komory. Výjimečná historická část města musí být uchráněna před možným masovým zvýšením turismu a emisních zátěží z lodní dopravy. Rád bych poděkoval občanům za jejich trvalé upozorňování na negativní vlivy.“

„Vybudování nové plavební komory na Smíchově odmítáme. Centrum Prahy je místo s druhým největším znečištěním vzduchu v republice, a proto nechceme do centra města přivádět další lodě, které vypouštějí škodlivé emise a způsobují nadměrný hluk. Nechceme ani navyšovat provoz turistických parníků, které v současné době tvoří devadesát procent provozu na Vltavě. Nadměrný nekontrolovaný turismus ničí centrum města a bere domovy lokálním obyvatelům,” řekl náměstek primátora Petr Hlubuček.

„Určitě podáme odvolání a použijeme případně i všechny další právní prostředky k zabránění vybudování druhé komory. Praha 1 je již teď enormně zatížena turismem a tento projekt zkrátka představuje naprosto nepřijatelnou zátěž pro oblíbenou odpočinkovou lokalitu Pražanů. Registrujeme občanské petice proti této výstavbě a naopak nespatřujeme žádný přínos toho projektu,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Pavel Čižinský.

„Zásadně odmítáme tuto stavbu, aktuálně připravujeme odvolání. Jsem rád, že odpor vůči výstavbě plavební komory není pouze ze strany politické reprezentace, ale i ze strany občanů. E-petici proti stavbě komory mohou občané aktuálně podepisovat na čtyřech místech. Konkrétně se jedná o recepci radnice Prahy 5, informační centrum Prahy 1, informační centrum ve Štefánikově ulici a Střelecký ostrov,“ dodal na závěr starosta Prahy 5 Daniel Mazur.

Příloha: