„Jsem rád, že se hlavní město prostřednictvím ZOO Praha snaží o záchranu a návrat divokého a ohroženého zvířete do volné přírody,“ řekl na krátké tiskové konferenci primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a navázal: „Dnešní transport koní Převalského do Mongolska je jen malým důkazem, že v Praze máme světový unikát – instituci, jež neplní jen funkci volnočasovou, ale i funkci odbornou – chovatelskou. Město Praha Zoologickou zahradu štědře podporuje – například v letech 2007 až 2011 jí poskytla finanční prostředky převyšující 700 milionů korun.“

Kůň Převalského byl ve volné přírodě vyhuben na přelomu 60. a 70. let minulého století. Přežil pouze v lidské péči, přičemž mimořádnou zásluhu na jeho zachování si může připsat právě Zoo Praha, která vede i celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu.

Od 90. let probíhá v režii západoevropských organizací reintrodukce koní Převalského do Mongolska. V posledních letech ji však přibrzdil nedostatek finančních prostředků. Také proto se Zoo Praha rozhodla, že u příležitosti jejího 80. výročí uskuteční vůbec první český transport koní Převalského do Mongolska. Po náročných vyjednáváních a díky schválení vládou České republiky byl k přepravě koní použit armádní letoun CASA.

Do oblasti Khomin Tal v západním Mongolsku, kde probíhá reintrodukční projekt financovaný francouzskou částí Světového fondu na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature-WWF France), letí čtyři koně, tři z pražské ZOO a klisna Cassovia, která se narodila v roce 2006 v košické zoologické zahradě.

 

 

V Praze 14. 6. 2011            

 


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti finanční politiky, bezpečnosti, vnějších vztahů, legislativy vědy a výzkumu. Vykonává dohled nad činností odboru městského investora MHMP.