Návštěva Městské části Praha 21 jako obvykle začala na místní radnici, kde jej přivítal starosta Michal Hazdra společně s dalšími radními a pracovníky úřadu. Během následného jednání se řešila dopravní situace v oblasti – jak již připravovaný obchvat, který by měl ulevit přetížené silnici vedoucí dál do Prahy, tak ambiciózní plán na dopravní terminál v místě klánovického nádraží, kde by bylo nové nadzemní stanoviště pro autobusy a parkovací dům.

Tématem byly i kapacity školních zařízení. Nedávno zde byla za přispění hlavního města vybudována nová školka, Újezd má také jednu z největších pražských základních škol. Vzhledem k očekávanému populačnímu růstu a spádovosti se ale uvažuje o dalším rozšíření kapacit.

Akutním problémem pro tuto městskou část je nevyhovující stav zdravotnického střediska na sídlišti Rohožník. Oproti dřívějšímu plánu na rekonstrukci se nynější vedení rozhodlo pro stavbu nového zařízení. Mezi dalšími probíranými plány pak bylo i zvažované rodinné centrum, pro které je již vytipovaný prostor v Lomecké ulici.

„Újezd nad Lesy je sice okrajová, ale dynamicky se rozvíjející městská část, navíc obklopená osvěžující zelení. Oceňuji, že tu po všech směrech myslí na budoucnost. A doufám, že se co nejvíce smysluplných projektů podaří dokončit,“ říká k úterní návštěvě primátor Bohuslav Svoboda.

Návštěva pak pokračovala obhlédnutím fitparku, již zmíněného zdravotního střediska a zakončena byla prohlídkou nové hasičské zbrojnice, která byla otevřena v roce 2021. Hasiči tu primátorovi ukázali používanou techniku a poděkovali za pomoc hlavního města při pořízení nové hasičské stříkačky – malé cisterny.

„Děkuji panu primátorovi, že nás v Újezdě nad Lesy navštívil. Velmi si toho vážíme, taková návštěva k nám opravdu nejezdí každý den, dokonce ani každý rok.  Řekli jsme si, co se nám v Újezdě daří, ale i co nás trápí. Panu primátorovi jsme představili plány na další rozvoj naší městské části. Snažili jsme se panu Svobodovi ukázat Újezd takový, jaký je. Budeme rádi za každou podporu našich projektů,“ uvádí starosta Michal Hazdra.

Primátor Bohuslav Svoboda při svém nástupu slíbil, že navštíví všechny městské části, za první rok svého mandátu stihl zavítat už do více než dvaceti.