Organizace akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú. (NIPOAB) ve spolupráci s vedením hl. m. Prahy. Libor Hadrava se pak ve svém příspěvku zaměřil a následně podpořil téma bezpečnostní gramotnosti a sjednocení její přípravy.

 „Jsem přesvědčen, že bezpečnost obyvatelstva vyžaduje systémové řešení. A to jak ve výchově dětí, tak v přípravě učitelů v souvislosti s bezpečnostní gramotností. V současné době totiž povědomí dětí a občanů o bezpečnostní problematice není právě v ideálním stavu. Je proto nasnadě zamýšlet se nad sjednocením systémů přípravy obyvatelstva v rámci ČR. Rychle a intenzivně se začít věnovat výchově dětí, obyvatel, ale také odborníků, učitelů a lektorů. Považoval bych za velmi prospěšné, pokud by se nám v této souvislosti podařilo například sjednotit program Hasičského záchranného sboru Ochrana člověka za mimořádných událostí s POKOS, přípravou občanů k obraně státu, spolu s dalšími programy, jako je třeba iniciativa Zdravotnické záchranné služby ve výuce první pomoci,“ uvedl před plným auditoriem sálu žofinského paláce pražský radní.

Debaty, kterou provázel známý moderátor Jakub Železný, se zúčastnilo více než 200 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnovala jak zástupce státní správy, představitele Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, samosprávy, IZS, bezpečnostních a obranných organizací, tak i průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání. Z předních osobností republikových branných složek pak byli přítomni ministr obrany MgA. Martin Stropnický, arm. gen. Ing. a Náčelník Generálního štábu AČR Josef Bečvář, předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR, Ing. Roman Váňa, místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR Ing. Bohuslav Chalupa, nebo člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR Martin Lank.