/zpráva z 1. jednání Rady hl. m. Prahy 7. ledna 2014/

Hlavním důvodem ochrany tohoto území je dubový les zastoupený v několika přirozených typech, včetně různých doubrav,“ upřesnil radní Lukáš Manhart.

Přírodní památka se nachází na hranici katastrálních území Běchovice, Dolní Počernice a Horní Počernice.  Xaverovský háj byl již v roce 1982 chráněn vyhláškou jako přírodní výtvor. Praha v loňském roce zajistila ochranu evropsky významných lokalit formou vyhlášení přírodní památky či rezervace také na území Klánovického lesa, Šance, Petřína a Milíčovského lesa s rybníky.