Podle schváleného programu zasedání, které po přerušení pokračovalo po 14. hodině, byla odpoledne první hodina vyhrazena příspěvkům občanů, hostů a zastupitelů. Dále následovalo jednání o změně volebního a jednacího řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelé rozhodli, že volba primátora, jeho náměstků, radních a šéfů a členů výborů bude veřejná. Zastupitelstvo rovněž odhlasovalo prodloužení dnešního jednání i po 19. hodině.

Dalším bodem byla volba primátora hl. m. Prahy. Klub zastupitelů ODS navrhl jako kandidáta Bohuslava Svobodu, klub zastupitelů TOP 09 Zdeňka Tůmu. Oba kandidaturu přijali a měli příležitost krátce promluvit. Zvolen byl Bohuslav Svoboda, který v prvním primátorském projevu řekl: „V tuto chvíli vám všem, občanům, i těm na této galerii, děkuji. Děkuji všem za hlasy pro mne. Děkuji i těm, kteří hlasovali pro druhého kandidáta.“ Jak dále uvedl, přináší spolu s novou radou zásadní změnu do vedení města a to, co všechny čeká, je dřina, pot a slzy.  

Pražské zastupitelstvo dále volilo čtyři náměstky primátora, na každé místo v radě  byl navržen kluby zastupitelů ODS a ČSSR jeden kandidát, všichni kandidaturu přijali a byli zvoleni: Karel Březina (ČSSD), Josef Nosek (ODS), Antonín Weinert (ČSSD) a Ivan Kabický (ODS).

V následujících volbách rozhodovali pražští zastupitelé o dalších členech Rady hl. m. Prahy. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni: Petr Dolínek (ČSSD), Aleksandra Udženija (ODS), Lukáš Kaucký (ČSSD), Radek Lohynský (ODS) a Lukáš Plachý (ČSSD) a Boris Šťastný (ODS).

Kluby ODS a ČSSD před tím nabídly poslední místo v radě Zdeňkovi Tůmovi jako zástupci TOP 09 s tím, že jako opoziční strana by tím získala zásadní kontrolní pozici ve vedení města a možnost aktivně zasahovat svými návrhy. TOP 09 nabídku odmítla. Zastupitelstvo poté zvolilo posledním členem rady Borise Šťastného. Ten rovnou uvedl, že přijal funkci radního s tím, že jde o formální krok, aby mohla Rada hl. m. Prahy zahájit svou činnost. Vzhledem k tomu, že jeho prioritou je práce poslance Parlamentu ČR, oznámil zastupitelům, že ve středu na funkci radního rezignuje.

Rada hl. m. Prahy se po volbě sešla na prvním zasedání a jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy a pokračovalo volbou předsedů výborů zastupitelstva a konstituováním dalších zastupitelských orgánů.