Očkovací látka AstraZeneca je svými nároky na manipulaci a skladování vhodná pro ordinace praktických lékařů. Ti s ní tak začali očkovat od druhé poloviny února, kdy se do Česka první dodávky dostaly. Vakcíny směřují k jejich imobilním pacientům i seniorům nad 70 let, kteří se neplánují nechat očkovat v očkovacích místech a preferují aplikaci vakcíny u svého praktického lékaře, a dále také k lidem s chronickým onemocněním a vysokým rizikem komplikací při onemocnění koronavirem.

Podle původního scénáře Ministerstva zdravotnictví mělo být nyní v Praze naočkováno látkou AstraZeneca už 35 tisíc osob. Jenže kvůli sníženým dodávkám byla vakcína podaná pouze necelým 15 tisícům Pražanů. Navíc oficiální distribuci vakcíny zajišťuje vítěz tendru zdravotních pojišťoven, společnost Aliance Healthcare, která sice rozváží látku přímo do ordinací, avšak minimální dodávka je celé balení se 100 dávkami. Při nízkých objemech dodávek čeká většina praktických lékařů i několik týdnů a domluvené termíny očkování svých pacientů musí oddalovat. 

Před dvěma týdny do Prahy dorazilo 70 balení, které muselo jít pouze 70 ordinacím z více než 430 registrovaných. V minulém týdnu dorazilo pouhých 20 balení – v pondělí čtyři, v úterý šest, ve středu sedm a ve čtvrtek tři. Přesně 95 procent ordinací tak muselo opět čekat. V pátek jsme proto dohodli s ministerstvem a velitelem Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy nový způsob distribuce. Dokud nebude do Prahy přicházet alespoň balení měsíčně pro každou ordinaci, tj 45 000 dávek, budeme díky spolupráci s hasiči balení dělit v lékárně a dodávat po ampulích do většího počtu ordinací, aby jejich pacienti nemuseli čekat tak dlouho,“ řekla Milena Johnová, radní pro zdravotnictví a sociální politiku. 

„Na rozvoz vakcín máme připraveny až tři týmy po dvou hasičích. Vozidla jsou vybavena GPS sledováním trasy a lednicí se zařízením na záznam teploty. Během dneška a zítřka rozvezeme vakcíny k 40 praktickým lékařům. Na základě dalších požadavků budeme v rozvozu pokračovat,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Luděk Prudil. 

Členové Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy sbor tak dnes ráno vyzvedli vakcínu z lékáren Těšnov a Palackého v centru města a začali s rozvozem k praktickým lékařům. Výdej byl sestaven z pondělních front v rezervačním systému (ISIN-OČKO), který se tvoří u jednotlivých praktických lékařů. Záznam byl doplněn i o výdej vakcín lékařům, který se již uskutečnil ze strany distributora a z očkovacích míst.

Aktuálně se přerozděluje 1410 dávek mezi 40 ordinací praktických lékařů. Klíč k rozdělení je následující: lékař, který měl zaregistrováno 250 až 1000 pacientů, obdrží 50 dávek, s výjimkou jednoho případu, kdy lékař dostal 60 dávek. Kde je registrováno 150 až 250 pacientů, tam dostanou 30 dávek. 

Seznam zapojených praktických lékařů byl předán call centru Českého červeného kříže a odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy, odkud obvolávali lékaře a vytvářeli itinerář rozvozu pro Hasičský záchranný sbor. Vozidla hasičů jsou vybavena třemi termoboxy s kompresory, kde budou vakcíny bezpečně umístěny pro převoz z lékáren do ordinací. Termobox je vybaven flash diskem, který ukládá záznamy o teplotě.

„Pracovníci call centra Českého červeného kříže a odboru zdravotnictví MHMP domluvili konkrétní čas doručení vakcín. Lékaři byli také informováni o možnosti doobjednat komplementární materiál. Pro příjem vakcíny však museli vyplnit žádanky, které jim byly zaslány. Ty následně předávají při závozu vakcín příslušníkovi Hasičského záchranného sboru,“ vysvětluje radní Milena Johnová.

Tento model distribuce byl schválen Ministerstvem zdravotnictví a ve stejné podobě by měl být zachován i pro příští týden.

Podle aktuálních informací z ministerstva zůstanou dodávky v dubnu ponížené o 58 procent oproti původnímu vládnímu plánu. Celkově se tedy očkování vakcínou AstraZeneca protáhne podle aktualizovaných předpokladů až do konce letošního léta. 

Více informací o očkování je k dispozici na webových stránkách https://ockovani.praha.eu/ nebo na https://golemio.cz/cs/data/covid19-v-praze#vizualizace.