Díky dnešnímu rozhodnutí pražských radních vznikne přibližně o 24 městských bytů více. Část z nich bude v trvalé dispozici Prahy.

„Na výstavbu bytového domu, který pomůže zvýšit nabídku cenově dostupných malometrážních bytů, schválilo zastupitelstvo ještě v roce 2021 dotaci pro městskou část ve výši 173 milionů korun z Fondu rozvoje dostupného bydlení. Podmínkou čerpání dotace je, že 30 procent vystavěných bytů bude v trvalé dispozici hlavního města Prahy,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský. 

Součástí projektu bytového domu v rozvíjející se čtvrti Holešovice-Bubny-Zátory je i komplexní revitalizace ulice Za Papírnou, úprava povrchů, prověření možnosti umístění stromořadí v délce celé ulice a její příprava pro případné rozšíření v budoucnu. V parteru domu bude komerční i občanská vybavenost a vznikne zde prostor pro dětskou skupinu pro minimálně 21 dětí a hřiště na sousedícím pozemku.