Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2024, zaměřen je na kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin. Jeho smyslem je uchovat a rozvíjet kulturní tradice jednotlivých národnostních menšin a publikační a osvětovou činnost. Zároveň rada schválila Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024. Jeho hlavním cílem je zlepšení podmínek pro integraci cizinců. Oba dotační programy pro příští rok počítají celkem s 28 miliony Kč.

„Poctivá integrace národnostních menšin je jednoznačně v zájmu Prahy a Pražanů. Můžeme díky tomu nejen snížit možná rizika, ale zároveň naše město obohatit o zajímavé a rozmanité kulturní vlivy. Proto jsem rád, že městská rada schválila program, který této integraci napomůže. Praha je multikulturní metropolí, a proto musíme zapojení menšin podporovat všemi možnými cestami,“ uvedl náměstek primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu Jiří Pospíšil.

Díky programům bude pokračovat například financování zvlášť významných kulturních akcí, jako jsou například Světový romský festival Khamoro a Mezinárodní folklorní festival Praha srdce národů. Řada dalších menších projektů je zaměřena na vzdělávací aktivity dětí, mládeže i dospělých v oblasti rozvoje národnostní identity a interetnických vztahů. Jedná se zejména o kulturní aktivity jako jsou koncerty, výstavy, divadelní představení, komponované pořady, festivaly, přednášky, konference, semináře, kulaté stoly a také osvětová a vzdělávací činnost a publikační činnost apod. Zároveň je podporována i celoroční činnost folklorních souborů.

Program integrace cizinců pochopitelně reaguje i na uprchlickou situaci na území hl m. Prahy, v důsledku ruské agrese na Ukrajinu uprchlo v roce 2022 v rámci největší uprchlické krize v Evropě od konce 2. světové války do Prahy více než 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Na území hl. m. Prahy dle statistik Ministerstva vnitra ČR k 18. 6. 2023 jich žije přibližně 85 tisíc a s ohledem na vývoj válečného konfliktu lze očekávat, že v roce 2024 bude v hl. m. Praze nadále pobývat významný podíl ukrajinských uprchlíků.

Podle oficiálních statistik Ministerstva vnitra ČR žilo k 31. květnu 2023 na území hl. m. Prahy 329 483 cizinců, což činí přibližně 24,1 % všech obyvatel města. Nutno uvést, že od roku 2006 narostl počet cizinců žijících v Praze více než trojnásobně. Hlavní město podporuje aktivity národnostních menšin dlouhodobě, samostatné programy jejich podpory vyhlašuje již od roku 1999.