Historicky byla většina Pražanů s nějakým znevýhodněním vyvážena do zařízení ústavní péče za hranicemi hlavního města, a to navzdory tomu, že v roce 2007 začal platit zákon o sociálních službách, který krajům a hlavnímu městu nařizuje zajišťovat dostupné služby na území kraje. V roce 2009 navíc Česka republika ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, čímž se mimo jiné zavázala k tomu, že zajistí pomoc a podporu v každodenním životě lidem s postižením tam, kde si zvolí žít.

„Již více jak tři roky děláme všechno proto, abychom systém péče dali do souladu nejen s mezinárodními závazky České republiky, ale především s potřebami samotných lidí a jejich nejbližších. V loňském roce jsme začali systematicky spolupracovat s vedením psychiatrické nemocnice na tom, aby komunitní služby mohli využívat také ti pacienti, kteří díky nedostatku vhodných sociálních služeb zůstávali nepřiměřeně dlouho na zdravotních lůžkách a pro ukončení hospitalizace potřebují výraznou pomoc v každodenním životě, říká radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky Milena Johnová.

Odsouhlasený návrh memoranda se týká spolupráce na vytváření dostupné komunitní péče pro Pražany hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Bohnice (PNB). Hlavní město a PNB memorandem deklarují společný zájem na koordinovaném postupu při zajištění přechodu pacientů z oddělení následné péče v PNB zpět do běžného, domácího prostředí.

Hlavní město se memorandem zavazuje pokračovat v politice tvorby nových kapacit sociální péče v Praze, aby lidé nemuseli být odesíláni do domovů a organizací mimo metropoli, a místo toho jim bylo možné nabídnout komunitní služby s vyšší mírou podpory přímo v Praze.

„Schválené Memorandum navazuje na dlouhodobou spolupráci PNB s jednotlivými sociálními službami působícími v oblasti péče o klienty s problémy v oblasti duševního zdraví. Klíčový význam schváleného dokumentu vidím v systémovém zakotvení spolupráce. Poslední rok spolupráce ukazuje, že právě tato forma umožňuje efektivní spolupráci a hledání nových možností návratu našich pacientů do přirozeného prostředí,“ dodává Martin Hollý, ředitel PNB.

Společně s PNB chce tak pražský magistrát v co nejkratším čase vytvořit 50 nových míst v pobytových službách sociální péče. Ta budou určena zejména k zajištění potřeb pacientů na odděleních následné péče v Bohnicích, kteří čelí riziku umístění do zařízení mimo území hlavního města. Současně s tím chce metropole pokračovat ve vytvoření systému spolupráce při plánování individualizované podpory a sociální či zdravotní péče v komunitě. Tímto krokem by se tak mohl snížit počet rehospitalizací pacientů závislých na další péči.