Materiál neobsahuje konkrétní popis dalších kroků – jen po mnoha letech relativně nahodilého vývoje definuje strategii dalšího rozvoje zón placeného stání (ZPS) v Praze. Vyjmenovává také nedostatky současného systému a navrhuje jejich řešení. Strategie bude řešit hlavně problémy s návštěvnickým parkováním, cílem je zajistit co nejvíc míst pro rezidenty. Například se musí změnit, že podzemní garáže zejí prázdnotou a řidiči nelegálně parkují nad zemí na místech rezidentů nebo fakt, že platí stejná cena parkování návštěvníků Prahy na periferii a v centru.

„Když vláda během pandemie zrušila parkovací zóny a místa rezidentů mohli obsadit návštěvníci města, jasně se ukázalo, jak jsou modré zóny pro rezidenty důležité. Vítají je i městské části, nedávno na základě jejich žádostí rada schválila rozšíření zón v Praze 5, 6, 9 a 18 a nové vyznačení na celém území Prahy 10. Předpokládám, že tento trend bude pokračovat. Proto musíme vyhodnotit dosavadní fungování parkovacích zón a nastavit směr, jakým se budou dále ubírat. V centru našeho zájmu budou vždy rezidenti a Pražané,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Cílem strategie je odstranit nedostatky dosavadního fungování, efektivně a spravedlivě rozdělit veřejný prostor mezi jeho možné uživatele, zvýšit počet parkovacích míst minimálně o 15 %, snížit nerespektování ZPS a omezit nelegální parkování na chodnících, přechodech nebo na zeleni.

Potvrdili jsme si směr, kam mají parkovací zóny mířit. Nyní budeme s městskými částmi probírat jednotlivá specifika a jejich potřeby. Mám radost, že Strategii na výboru podpořili také opoziční zastupitelé. Samozřejmě očekáváme dotazy ohledně případných změn ceny rezidentního parkování. To je otázka jednání s městskými částmi, protože systém musí být jednotný a jeho části do sebe musí zapadat. Nic konkrétního není na stole,“ řekl dále Adam Scheinherr.

„Budeme prověřovat i možnost cca 100 volných hodin ročně pro návštěvy rezidentů a cenové zvýhodnění parkujících Pražanů mimo jejich městskou část proti běžným návštěvnickým tarifům,“ dodal Pavel Richter, předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Strategie rozvoje parkování 2020–2025 je v souladu se zastupitelstvem přijatým Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí a přímo naplňuje úkol Rozvoj ZPS, který je obsažen v jeho návrhu a akčním plánu. Strategie zároveň podporuje Klimatický závazek hlavního města Prahy. Systém ZPS se neobejde bez součinnosti hlavního města Prahy, jeho podřízených organizací, jednotlivých městských částí a Středočeského kraje.