„Tento poplatek je jediným nástrojem, kterým české obce dokážou přímo kompenzovat náklady spojené s cestovním ruchem a pomocí kterého se mohou podílet na jeho ekonomických přínosech. Praha s výší ubytovacího poplatku z pobytu 21 korun za noc zaostává jak v rámci Evropy, tak dokonce i za řadou českých měst. Zvýšení poplatku pomůže městu i Pražanům a jsem rád, že se na tomto nutném kroku shodneme i se samotnými hoteliéry,“ uvádí Pavel Vyhnánek, náměstek primátora a radní pro oblast financí a rozpočtu.

Pražští zastupitelé dali včera zelenou novele pražské vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Nová sazba poplatku tak začne platit od počátku roku 2022. Na základě dohody v memorandu poslouží polovina vybraných prostředků například na pravidelné cílené kampaně na podporu udržitelného příjezdového cestovního ruchu. Významně bude podporována také image Prahy jako vhodné destinace pro kongresy a konference. Město bude rovněž podporovat výstavy, veletrhy nebo jiné významné akce, ať už kulturní či byznysové, které budou lákat kultivované návštěvníky.

Praha je městem kultury, historie, památek nebo kvalitní gastronomie. Tuhle notu chceme při její propagaci v zahraničí akcentovat. Dosud byly výdaje související s turismem a použité k propagaci hlavního města financovány z kapes Pražanů. Od příštího roku si na sebe turismus ve zvýšené míře bude vydělávat sám. Polovina z prostředků, které se z navýšeného pobytového poplatku vyberou, se vrátí zpět do turismu a pomohou nám naplnit naší vizi kultivovaného turismu,“ říká Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Cestovní ruch v hlavním městě zaměstnává více než 100 000 obyvatel. Vybrané daně a jejich následné přerozdělení ale v rámci tzv. rozpočtového určení daní nemají vazbu na regiony a jejich ekonomickou aktivitu. Ačkoliv je tedy cestovní ruch významnou složkou pražské ekonomiky, Praha získává pouze zlomek z daňových výnosů, které z turismu plynou veřejným rozpočtům.

Poplatek z pobytu, který je jako jediný v oblasti cestovního ruchu přímým příjmem financí pro obce, představuje unikátní možnost, jak získat přístup k prostředkům, které budou investovány zpět do rozvoje udržitelného turismu s vysokou přidanou hodnotou a budování image Prahy jako kultivované a atraktivní destinace. Poplatek platí samotní turisté za každou noc strávenou v pražském ubytovacím zařízení při krátkodobém pobytu nepřevyšujícím 60 dnů.

„Velmi si vážíme skutečnosti, že Praha aktivně podporuje rozvoj cestovního ruchu, což je velmi důležité pro podnikatele, ale i obyvatele města. Z našeho pohledu je zásadní skutečnost, že část poplatků za pobyt bude reinvestována zpět do propagace Prahy, jako atraktivní turistické destinace. Kampaně, které z těchto prostředků připravuje Prague City Tourism jsou velmi efektivní a jejich přínosy jasně měřitelné,“ komentuje Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky.

Zákon o místních poplatcích umožňuje od 1. ledna 2021 zvýšení sazby poplatku z pobytu z dosavadní hranice 21 Kč až na 50 Kč. Této možnosti již využily například Český Krumlov, Františkovy Lázně nebo Valtice, tedy obce, které mají o několik řádů menší objem cestovního ruchu než hlavní město.

V jiných s Prahou srovnatelných evropských městech se poplatek pohybuje od dvou EUR výše a města využívají tyto příjmy například na rozvoj infrastruktury nebo podporu cestovního ruchu. Právě k evropskému standardu výše ubytovacích poplatků by se Praha ráda přiblížila.