Publikace, kterou vydalo Museum Kampa ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století, doplňuje stejnojmennou výstavu a obsahuje texty a příspěvky kolektivu autorů Petra Blažka, Jana Kalouse, Petra Koury, Michala Macháčka, Radka Schovánka, Davida Svobody, Miroslava Urbánka a Pavla Žáčka.

Pražané i návštěvníci hlavního města měli možnost navštívit plenérovou výstavu RUDÉ STOLETÍ, kterou ke 100. výročí vzniku Komunistické strany Československa připravilo Museum Kampa společně s Muzeem paměti XX. století v prostoru parku Kampa mezi Werichovou vilou a Museem Kampa. Výstava byla volně přístupná od poloviny května a na 24 venkovních panelech představila milníky a přelomové okamžiky Komunistické strany Československa, která byla založena roku 1921, v roce 1948 převzala moc a další čtyři desetiletí určovala osudy všech občanů Československa.

V době konání výstavy se uskutečnily za stálé pozornosti návštěvníků tři komentované prohlídky pro veřejnost za účasti tvůrců, konalo se šest komentovaných prohlídek pro pražské školy, kterých se zúčastnila čtyři gymnázia a dvě střední odborné školy. O výstavě vznikla v rámci projektu Smíchovské střední průmyslové školy, která spolupracuje s Muzeem paměti XX. století, studentská reportáž Mediálního domu Preslova.

27. července se uskutečnila na zahradě Werichovy vily debata s autory výstavy Petrem Blažkem, Janem Kalousem, Davidem Svobodou a Michalem Macháčkem na téma minulosti i současnosti komunistické strany a jejího vlivu na současnou politickou situaci.

Všem zájemcům zůstanou i po skončení výstavy k dispozici dvojjazyčné česko-anglické webové stránky rudestoleti.cz, které budou průběžně doplňovány o další nové texty a kde je dostupný i kompletní záznam komentované prohlídky výstavy.

Pro Muzeum paměti XX. století šlo během jeho krátké existence o dosud největší výstavní projekt s doprovodným programem. Chceme i v budoucnu připravovat podobně koncipované akce a podporovat a rozvíjet přemýšlení o totalitní minulosti. Těší mě, že publikace je nejen stručným přehledem dějin komunistického hnutí, ale je podle mého názoru využitelná i při školní výuce o novodobých dějinách,“ sdělila k vydání publikace Hana Kordová Marvanová, předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století.

„Touto výstavou se nám podařilo veřejnosti připomenout ta největší zvěrstva komunismu. Jelikož ale každá výstava jednou končí a téma by se mělo připomínat neustále, rozhodli jsme se výstavu podpořit vydáním stejnojmenné publikace, která obsahuje texty a příspěvky známých historiků, badatelů a publicistů. Mám velkou radost z toho, že se nám to podařilo dát takto dohromady a doufám, že to ocení i čtenáři. O přínosu těchto akcí veřejnosti jsem přesvědčen a těší mě, že je toho Museum Kampa součástí,“ doplnil Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových.