Publikace Jiřího Beneše „V německém zajetí“ s podtitulem „Svědectví o Osvětimi, Buchenwaldu, Dachau, Doře“ vyšla třikrát v letech 1945 – 1947 a poskytla materiál i pro norimberské procesy. Kniha vyšla poprvé již půl roku po skončení druhé světové války a jako první v Československu přinesla obsáhlé svědectví o německých věznicích a koncentračních táborech, o apokalypse, na jejímž konci bylo 360 000 mrtvých československých občanů. Po únoru 1948 byla dána do stoupy. Nové vydání vychází jako 38. svazek Knižnice Společnosti Edvarda Beneše.

Jiří Beneš (1898 – 1966) byl právník, úředník pražského magistrátu a dalších úřadů, později se živil jako novinář a publicista. Byl synovcem prezidenta Edvarda  Beneše. Ve své novinářské práci s ním spolupracoval a především během svého dvouletého pobytu v Moskvě, kde působil jako zpravodaj, zajišťoval prezidentovi nezávislé hospodářské a politické informace. Právě pro svůj příbuzenský vztah k prezidentovi byl také v době okupace perzekvován. Poprvé byl zatčen gestapem v roce 1940. Po řadě výslechů byl propuštěn. Podruhé byl zatčen v lednu 1943 a do května 1945 byl vězněn v německých koncentračních táborech Osvětim, Buchenwald, Dora aj.

 

 

 


Ing. Marie Kousalíková – náměstkyně primátora hl. m.  Prahy pro školství, vzdělávání a volný čas

do funkce zvolena 30. 11. 2006. Působnost v oblasti pražského školství a vzdělávání, rozvoje školství včetně školství alternativního, sledování a hodnocení kvality vzdělávání, činnost v oblasti správy školních a předškolních zařízení. V oblasti volného času spolupráce s organizacemi mládeže, občanskými sdruženími a organizacemi, které se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.