„Ráda jsem se této role ujala, protože tuto knihu považuji nejen za krásnou a zajímavou, ale především za významný příspěvek k poznání pražské přírody i s historickými souvislostmi. Přeji jí, aby si našla hodně nadšených čtenářů,“ řekla radní Jana Plamínková.

K některým stromům Prahy se váží příběhy a zajímavosti. Ty byly po několik let shromažďovány a zapisovány. „Mapování pozoruhodných stromů nebylo jednoduché, protože bylo nutné zapojit jak odborníky, kronikáře, tak i širokou veřejnost,“ popisuje vznik publikace autor Aleš Rudl.

Kniha je jedinečná i tím, že většina historických souvislostí k významným stromům je publikována úplně poprvé. „Řada stromů byla vysazena při důležitých událostech, málokdy však jsou pečlivě zaznamenány a pátrání po faktech je o to složitější,“ podotýká Aleš Rudl.

V knize je možné najít podrobně popsaných všech 202 stromů, které jsou nyní vyhlášeny v Praze za památné. Autor k tomuto množství postupně zmapoval dalších 230 pozoruhodných jedinců, kteří nesou nejrůznější poselství a jsou svědky konkrétních historických okamžiků. Přiblíženy jsou například pražské lípy republiky, lípy Evropy, lípy svobody a další význačné dřeviny s neobyčejnými příběhy.

Kromě popisu jednotlivých stromů nabízí kniha i nejkrásnější vycházky za pražskými stromy. Nechybí ani úvodní kapitoly, které čtenáře podrobně seznámí s celým tématem.

„Ač se počet významných stromů může zdát vysoký, je mnoho dalších jedinců, kterých bychom si měli vážit a kteří čekají na svá znovuobjevení,“ říká mladý dendrolog Aleš Rudl. Do rozšíření databáze významných stromů Prahy se může zapojit každý. Stačí své tipy sdělovat prostřednictvím webových stránek „Pražské stromy“ - www.prazskestromy.cz

„Knihu na křídovém papíře doplňují desítky barevných fotografií jednotlivých stromů, které autor zachytil v různých ročních období,“ dodává ředitel nakladatelství Libri Karel Žaloudek.