Pražská ZOO ušla od dob profesora Jiřího Jandy dlouhou cestu – za 80 let se z malé zahrady o několika zvířatech stala mezinárodně uznávanou zoologickou zahradou – dokladem je i její úspěšný chov koní Převalského včetně plemenné knihy. Podle rodokmenu všech dnes žijících koní je zjevné, že 70% z nich má nějakého pražského předka - proto je jejich chov takové naše rodinné stříbro,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. „ZOO Praha si město Praha hýčká a jsem rád, že to zahrada svým návštěvníkům štědře vrací. Přeji ji, aby v dalších letech jen vzkvétala a přinášela nám všem mnoho radosti,“ dodal primátor.

Praha zoologickou zahradu štědře podporuje – např. v letech 2007 až 2011 jí poskytla finanční prostředky převyšující 700 milionů korun. Poslední velkou investicí města a stavbou, která rozšíří ZOO, je výstavba slonince a hrošince. Moderní sloninec je největším projektem nejen u nás, ale v celé střední Evropě.

ZOO Praha byla v roce 1959 pověřena vedením světové plemenné knihy koně Převalského. V této době žilo na celém světě jen 54 jedinců tohoto posledního žijícího předka našich domácích koní. ZOO Praha se postupně zařadila mezi největší chovatele těchto divokých koní na světě a po roce 1945 byla jednou ze dvou zahrad na světě, kde zůstalo plemenné stádo. Letos se uskutečnil letos vůbec první český transport koní Převalského do Mongolska.