„Útulek je v nepřetržitém provozu a zajišťuje dočasné umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat na území hlavního města. Je téměř neuvěřitelné, že úspěšnost útulku ve vydávání psů je téměř 95 procent,“ chválil primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda práci a zmínil i velký vliv povinné evidence pomocí čipů: „Čipování má nespornou přednost v tom, že při nálezu opuštěného či zatoulaného zvířete mohou strážníci psa označeného čipem ihned identifikovat pomocí přenosné čtečky. Dotazem na evidenci pak v krátké době zjistí majitele a uvědomí ho.“

V bezprostřední blízkosti zařízení se také nachází Kynologická poradna pro majitele psů, která funguje 6 dní v týdnu. Služeb v oblasti poradenství využívají klienti nejen z celé České republiky, ale také ze zahraničí. Pražané mohou využít bezplatných služeb z řad zkušených kynologů jak v teoretické rovině, tak i v praktické části  - při základní výchově psa. „Získané informace o výchově psa, jeho výcviku a ovládání na veřejnosti usnadní vzájemné soužití s těmito zvířaty,“ uvedl ředitel strážníků Vladimír Kotrouš a dodal: „Zcela jistě to ocení i ostatní obyvatelé Prahy, kteří se psů odjakživa obávají nebo s nimi nemají dobré zkušenosti.“

Městská policie spravuje dva útulky pro opuštěná zvířata, a to v Troji a Dolních Měcholupech. Útulek v Troji je prioritně určen psům. Zařízení je provozováno od roku 1993 a kapacitně je určeno pro 170 psů. V těchto dnech tady denně najde zázemí zhruba stovka zatoulaných nebo opuštěných psů, na které dohlíží 58 pracovníků útulku. Kapacita útulku v Dolních Měcholupech určeného pro umístění toulavých a opuštěných koček je 200 míst, kde se nachází i odchytová stanice pro exotická zvířata.

 

 

V Praze 22. 8. 2011           

 


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti finanční politiky, bezpečnosti, vnějších vztahů, legislativy vědy a výzkumu. Vykonává dohled nad činností odboru městského investora MHMP.