„Přesvědčil jsem se, že ZEVO Malešice je moderní zařízení evropského formátu, které v sobě spojuje využití energetického potenciálu ukrytého v komunálním odpadu a ohleduplné chování k přírodě i lidem,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda. „Díky investicím do nových technologií čištění spalin, které se pohybují v řádech stovek milionů korun, zde není obrovská skládka, ale naopak, odpad hřeje a svítí, a to téměř ve dvaceti tisících pražských domácnostech,“ dodal primátor.

„Rok po spuštění kogenerační jednotky je jasné, že se tato investice do ekologie vyplácí. Během prvních tří čtvrtletí letošního roku ZEVO přijalo, energeticky a zároveň ekologicky využilo již 225 000 tun, tedy více odpadu, než činila roční množství v průběhu uplynulých 13 let provozu. Je tedy zřejmé, že projektovaná roční kapacita cca 300 000 tun je disponibilní. Veškerý budoucí komunální odpad z Prahy, tzn. cca 265 000 tun ročně, může tak být v Malešicích zpracován a využit,“ řekl generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

ZEVO Malešice od svého uvedení do provozu v roce 1998 termicky zpracovalo téměř tři miliony tun komunálních odpadů. Ročně se v ZEVO zpracovalo více než 200 tisíc tun směsného komunálního odpadu. Po spuštění kogenerační jednotky do zkušebního provozu minulý rok došlo k navýšení zhruba o jednu třetinu. Odpad se pálí při průměrných teplotách vyšších než 900 °C. Základem technologického zařízení jsou čtyři linky vybavené vertikálními kotli s válcovými rošty a vícestupňovým procesem čištění spalin. Každá z linek umožňuje spálit až 15 tun odpadu za hodinu a vyrobit 36 tun páry o teplotě 235 °C. Pára je nejprve využita v turbogenerátoru k výrobě elektrické energie a poté slouží k ohřevu horké vody dodávané do energetické sítě Pražské teplárenské, a.s. Provoz ZEVO je nepřetržitý, veškerý dovážený odpad se kontroluje detekčním zařízením na zdroje ionizující záření, váží se a eviduje. Za devět měsíců roku 2011 dodalo ZEVO Malešice do rozvodných sítí 570 tisíc gigajoulů tepla a 30 tisíc megawatthodin elektřiny.

ZEVO Malešice v průběhu uplynulých pěti let výrazně snížilo své emise. Zejména u prachových částic, u těžkých kovů, dioxinů a furanů se to podařilo o více než 70 % oproti roku 2006. Významný podíl na tom mají zrealizované investice do de-diox technologie a do vylepšování adsorpčních metod v technologii čištění spalin. S novou technologií de-nox již bylo ve zkušebním provozu dosaženo emisních hodnot pod 50 % zákonem povoleného limitu. U většiny monitorovaných emisí se dosahované hodnoty pohybují na úrovni do 10 % povolených emisních limitů,“ informoval Aleš Bláha, ředitel ZEVO, a doplnil: „Emisní hodnoty malešického gigantu jsou nyní srovnatelné s emisemi, jichž dosahují obdobná zařízení u našich nejbližších zahraničních sousedů, Německa a Rakouska. Udržení tohoto stavu je budoucím úkolem Pražských služeb.“

Společnost Pražské služby, a.s. provozuje ZEVO Malešice. Je tradičním a spolehlivým poskytovatelem služeb nejen v oblasti sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu, ale i čištění, údržby komunikací a dopravního značení. Veškerý rozvoj této dynamické společnosti sleduje dva základní cíle: zákazníka a ekologii. Strategii je proto možné shrnout do dvou slov - NEPŘekoNATELNÝ SERVIS.