Mezi prvními majiteli, kteří v létě nabídli svůj byt Městské nájemní agentuře byl pražský primátor Zdeněk Hřib. Svojí nabídkou chtěl aktivně přispět k řešení dlouhodobé krize bydlení, a to z pozice soukromé osoby, které se uvolnil byt a chce ho pronajmout společensky zodpovědně.   

„Byty v Praze by v ideálním případě neměly ležet ladem. Důstojné bydlení by nemělo být luxusem, ale zaslouží si ho všichni. Když jsem se tedy dozvěděl o spuštění Městské nájemní agentury, nabídl jsem svůj byt, kde se právě dokončila rekonstrukce. Tržním pronájmem bych asi vydělal o něco víc, ale pro mě je důležitá i garance a pomoc lidem v nouzi. Uvědomuji si, že moje pomoc je v tomto rozměru pouze symbolická, ale přál bych si, aby tento krok inspiroval i další lidi, kteří jsou v podobné situaci a přemýšlejí, co udělat s bytem, který zrovna sami nevyužívají,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. 

Nabídnutý byt musel projít formálním výběrem a nyní figuruje mezi 15 byty, na něž má Městská nájemní agentura uzavřenou smlouvu. V listopadu se do něj nastěhovala matka se třemi malými dětmi, která předtím dočasně bydlela s nimi společně v jedné menší místnosti u svých prarodičů. S nalezením stabilnějšího bydlení, než na ubytovně, se jen s jedním příjmem potýkala dlouhodobě.

V podobné situaci se ocitl i starší romský pár, který navzdory stabilním příjmům i pomoci svých dospělých dětí nemohl najít standardní bydlení. Několik let proto partneři bydleli na soukromé ubytovně, kde za vysoký nájem bydleli v malém prostoru zamořeném plísní i hlodavci. Přes agenturu se jim podařilo najít levnější klidné bydlení, které si na stáří přáli. 

Co znamená získaná stabilita pro klienty Městské nájemní agentury je nejlépe vidět na příběhu další samoživitelky, s níž agentura podepsala nájemní smlouvu. Klientce se díky bytu poskytnutému jedním z majitelů a rychlému zabydlení podařilo dosáhnout svěření jejích dvou dětí zpět do péče poté, co byly dočasně umístěny v dětském domově.    

Nájemce vybírá agentura sama na základě předem stanovených kritérií, a to z řad osob v bytové nouzi, které zažádaly o magistrátní byt anebo přechodně bydlí v pobytových službách Centra sociálních služeb Praha.

„Ze své osobní zkušenosti můžu říct, že na Městskou nájemní agenturu se majitel bytu může bez obav spolehnout. Těší mě, že můj byt nyní obývá maminka se třemi dětmi. Rodina tak snad získá tolik potřebné zázemí. Přeji Městské nájemní agentuře mnoho dalších spokojených majitelů bytů i nájemníků,” doplňuje primátor Zdeněk Hřib. 

„Důvěry pana primátora v naší práci si velice vážíme. Díky ní se už před Vánoci podařilo splnit dávné přání jedné rodině, protože ty děti jsou v novém bytě šťastné,“ připojuje Kristýna Andrlová, vedoucí Městské nájemní agentury.

Městská nájemní agentura je nová veřejná služba určená majitelům bytů i lidem v bytové nouzi, jejímž účelem je poskytování dostupného bydlení v Praze. Funguje jako spojka mezi majiteli pražských bytů a nájemníky tím, že majitelům nabízí sadu důležitých garancí a služeb, jako jsou pravidelné hrazení garantovaného příjmu či opravy bytu nad rámec běžných, a vybraným nájemníkům poskytuje podporu při zabydlení nebo zprostředkuje sociální služby. Provozována je Centrem sociálních služeb Praha.

„Městská nájemní agentura je jedním z několika nástrojů řešení bytové krize, které má město k dispozici. Městské byty pronajímáme důležitým cílovým skupinám, jako jsou například podporované profese či nízkopříjmové rodiny a senioři. Vzhledem k nedostatečnému bytovému fondu město také začalo připravovat pozemky k nové bytové výstavbě a nedávno došlo k odkupu bývalých ubytoven Dopravního podniku, kde v rámci tohoto areálu po rekonstrukci vznikne až 175 bytových jednotek. Za klíčovou také považuji prevenci bezdomovectví a bytové nouze, proto již několik měsíců funguje i magistrátní Kontaktní místo pro bydlení, na které se můžou obrátit občané, kteří hledají možnosti nájemního bydlení anebo potřebují dluhové či dávkové poradenství,“ uzavírá radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.